Ledarrollen är både komplex och spännande. Den innefattar en mängd olika arbetsuppgifter som oftast innebär både strategiskt och operativt arbete. Men vad kännetecknar egentligen en bra ledare? I denna artikel tänkte vi dela med oss sju viktiga egenskaper som utmärker ett gott ledarskap.

Innehåll

  • Sju egenskaper hos en bra ledare

Sju egenskaper hos en bra ledare

En ledare är ytterst ansvarig för både strategiska och operativa delar av verksamheten. Något som innebär att du själv måste kunna ta tuffa beslut och genomföra påfrestande uppgifter, men också delegera åtaganden samt skapa högpresterande team. För att klara av alla dessa uppgifter är följande egenskaper viktiga att besitta:

1. Beslutsamhet - En ledare som inte klarar av att ta beslut, om än tuffa sådana, är ingen bra ledare. Det allra viktigaste i en ledande position är nämligen att man vågar ta beslut som för en närmare slutmålet.

2. Självinsikt - Som chef och ledare räcker det däremot inte med att enbart kunna fatta tuffa beslut. Det gäller också att ha tillräckligt med självinsikt för att inse när man har fattat ett felaktigt sådant. Att man har modet att riva upp felaktiga beslut och därefter ta nya.

3. Ansvarstagande - Något som också är viktigt i en ledande roll är att man vågar ta ett stort ansvar. En bra ledare sätter exempel genom att bära ansvaret för vad hans eller hennes team gör.Man tar inte den enkla vägen och skyller saker på andra.

4. Fokus - Att kunna fokusera i situationer och tider då andra tappar fokus är en viktig egenskap hos en bra ledare. Du kan inte låta små bagateller stå i vägen för det slutgiltiga målet.     

5. Kommunikation - En stor del av ledarens vardag går ut på att kommunicera med andra. Oavsett om det är med medarbetare, styrelsemedlemmar eller kunder. Det är därför viktigt att kunna kommunicera och uttrycka sig på adekvat sätt.

När det gäller kommunikationen med medarbetare är det exempelvis viktigt att kunna formulera övergripande mål på ett sådant sätt att varje individ förstår vad det är som ska uppnås men också vilken roll de har i detta.

6. Konflikthantering - På en arbetsplats uppstår det förr eller senare konflikter. En bra ledare kan lyssna på inblandade parter, ta in vad som sägs och agera på ett sådant sätt att konflikten löser sig. Om du önskar tips på vägen kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”konflikthantering - fem tips för att hantera konflikter”.

7. Laget före jaget-mentaliteten - För att lyckas i en ledande position gäller det att sätta laget före jaget. Du måste kunna delegera uppgifter och inspirera dina medarbetare så att alla jobbar mot samma mål. För att lära dig mer om detta kan du med fördel läsa vår tidigare artikel ”Grupputveckling - för ett bättre team”.

Vidareutvecklas hos ExMi

På Executive Management Institute är vi väl medvetna om vad som kännetecknar en bra ledare. Ända sedan starten har vi nämligen utbildat och examinerat tusentals chefer och nyckelpersoner i näringslivet.

Något som är väldigt positivt med våra program är att de varvar teori med praktik på ett optimalt sätt, vilket medför att du som medverkar får verktyg som skapar goda incitament för hela organisationen.

För blivande eller nuvarande ledare rekommenderar vi bland annat våra utbildningar:

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på ExMi – boka din utbildning redan idag!