Så får du ut optimalt värde från styrelsen

Så får du ut optimalt värde från styrelsen

Att utveckla företagets styrelse är lika viktigt som att utveckla företaget och likaså att årligen göra en styrelseutvärdering. Det är viktigt att utvärdera en styrelse och kompetenser kontinuerligt. följer upp …
Att tänka på som ny VD

Att tänka på som ny VD

Att komma in som ny VD kan vara början på ett nytt kapitel i livet. Det innefattar både ansvar och ledarskap. Du vet själv att ingen uppskattar en VD som kollar ner på sin medarbetare men heller inte någon som inte tar …