Chefsutveckling – utveckla ditt ledarskap på distans

Chefsutveckling – utveckla ditt ledarskap på distans

Kunskap är makt och man bör aldrig sluta att lära sig, inte ens som chef. Även i ledande positioner är det nämligen viktigt att man breddar och fördjupar sina kompetenser, samt utvecklar sitt ledarskap. Det finns dock …
Fem tips för en lyckad teamutveckling

Fem tips för en lyckad teamutveckling

Att satsa på vidareutvecklingen av arbetsgrupper har aldrig varit viktigare än idag. Det är nämligen så att ett framgångsrikt företag oftast är frukten av ett välutvecklat och högpresterande team. I denna artikel tänkte …
Vidareutbildning för chefer – nästa steg i karriären

Vidareutbildning för chefer – nästa steg i karriären

Du som är yrkesverksam och vill få en skjuts i karriären är en vidareutbildning det naturliga steget. I denna artikel berättar vi mer om fördelarna med utbildningar som finns tillgängliga hos oss på Executive Management …
Vikten av kontinuerlig chef- och ledarutveckling

Vikten av kontinuerlig chef- och ledarutveckling

Att chefer och ledare inte behöver utvecklas hör till det förflutna. I dagens snabba och transformativa värld måste man ständigt vidareutvecklas och anpassa sig efter rådande förutsättningar. Även personer i ledande …
Värderingsstyrda organisationer

Värderingsstyrda organisationer

Grunden för en effektiv organisation och grupp är att ha en gemensam vision och överordnad uppgift som alla förstår och accepterar. En vision är en beskrivning av den önskvärda framtiden. Varje del av organisationen bör …
Sju tips för bättre presentationsteknik

Sju tips för bättre presentationsteknik

Muntliga presentationer för t.ex. medarbetare, styrelsemedlemmar och investerare är oftast en naturlig del av chefsrollen. För att lyckas framföra ditt budskap på ett tydligt och engagerande sätt kan det däremot vara …
Vad innebär en Mastersexamen?

Vad innebär en Mastersexamen?

Det finns flera sätt att ta en mastersexamen, eller MBA, och det finns även många frågor om själva utbildningen. I denna artikel tänkte vi därför reda ut vad du kan förvänta dig utav denna typ av utbildning, samt vad en …