Vikten av att lyckas med verksamhetsstyrning

Vikten av att lyckas med verksamhetsstyrning

För att kunna ta kontroll över organisationen, effektivisera interna processer och skapa ökad lönsamhet, krävs det att man behärskar verksamhetsstyrning. I denna artikel tänkte vi därför reda ut vikten av att lyckas med …
Så lyckas du med målstyrning

Så lyckas du med målstyrning

Utmaningarna på dagens arbetsmarknad är stora samtidigt som förändringarna är många. För att överkomma dessa krävs det en tydlig strategi och handlingsplan. Trots detta lägger svenska organisationer 80 procent av sin …
Att jobba som organisationskonsult

Att jobba som organisationskonsult

En organisation, verksamhet eller ett företag kan ibland behöva hjälp med att införa positiva förändringar som förbättrar arbetssituationen och lönsamheten. De kan då välja att ta kontakt med en organisationskonsult. I …
Utveckla ett strategiskt ledarskap

Utveckla ett strategiskt ledarskap

Inom ledarskap finns det en mängd olika dimensioner att ta ställning till – såväl operativa som strategiska. Allt för ofta kommer man som chef däremot på sig att man ägnar allt för mycket tid åt det operativa. Dagarna …