Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Utvecklas som chef genom ökad inlärning

Chefer och ledare som är riktigt framgångsrika söker aktivt efter ny kunskap. De drar nytta av erfarenheter och utmaningar, såväl stora som små, för att bli bättre och mer effektiva chefer. De ser ett livslångt lärande …
Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas

Ledarskapsträning – även chefer behöver utvecklas Som chef och ledare är det lätt hänt att man inte ser några utvecklingsmöjligheter. I verkligheten är det precis tvärtom. Det är när du är ledare som du ska …