Vad innebär verksamhetsstyrning?

Vad innebär verksamhetsstyrning?

Verksamhetsstyrning är nödvändigt för att effektivt kunna leda och styra ett företag för att uppnå verksamhetens mål. Det är viktigt att verksamhetsstyrningen är operativ, vilket innebär en direkt koppling till olika …
Utveckling av chefer och ledare men hur?

Utveckling av chefer och ledare men hur?

Många talar om chefsutveckling men vad menar man med det. Enkelt kan man säga att det är två grenar på begreppet. Den ena grenen är utbildning och den andra utveckling. Med utbildning avses att en deltagare anpassar sig …