Ledarskapsutbildning – stärk ditt ledarskap

Ledarskapsutbildning – stärk ditt ledarskap

För att kunna ta dig framåt i karriären och även leda organisationer till framgång, krävs det ett starkt ledarskap. Det allra bästa sättet att stärka sitt ledarskap inom vår mening är att genomgå en ledarskapsutbildning…
Företagsutbildning – för ökad kompetens och intäkter

Företagsutbildning – för ökad kompetens och intäkter

I Sverige råder det en påtaglig kompetensbrist som påverkar såväl enskilda organisationer som den svenska ekonomin. Företagsutbildningar och kompetensinvesteringar måste således öka för att både tillväxten och konkurren…
Vikten av ett tydligt ledarskap

Vikten av ett tydligt ledarskap

Att som chef uppvisa ett tydligt ledarskap har visat sig vara en nyckel till framgång. Både för den som är ledare och för organisationen och medarbetarna i stort. I denna artikel tänkte vi därför fördjupa oss inom ämnet …
Vad är en MBA?

Vad är en MBA?

Examens-begreppet MBA (Master of Business Administration) är en examination inom anglosaxiska länderna såsom UK, USA, Canada, Australien mm. Generellt innebär ett MBA-program en företagsekonomisk högre utbildning …
Att lyckas med ledarskap i förändring

Att lyckas med ledarskap i förändring

Förändringar kan antingen bli en katastrof eller succé. Vilken utgången blir beror till stor del på ledarskapet i organisationen, huruvida man är kapabel att leda företaget genom förändringen och de utmaningar som denna …