Utbildning Ledningsgrupp

Ledningsgruppen - en outnyttjad potential

Utveckla ledningsgruppens arbete så att högre effektivitet och största möjliga affärsvärde skapas.

Ledningsgruppen har flera utmaningar, bland annat att stärka tydligheten kring sitt syfte, mål, struktur och delegation. Ledningssystemet uppbyggnad spelar roll i verksamhetens effektivitet. Vilken kompetens krävs för att sitta i ledningsgruppen? Ett hållbart ledarskap krävs, där ledningsgruppen är en viktig funktion, när produktionen blir mer komplex och marknaderna mer dynamiska. Därav blir beslutsfattandet svårare och kräver god kompetens om verksamheten och beslutkompetens.

Kvalitetsledning - Processen för effektivt ledningsgruppsarbete (standard SIS-WA) används som separat vägledning vid genomförandet.

Ledord som ledningsgruppsutveckling, hållbarhet och affärsstyrning genomsyrar utbildningen.

För vem

Medlemmar i ledningsgruppen.

Omfattning

Totalt tre dagar, fördelat på en dag förslagsvis var fjortonde dag. Utöver seminarier, åtgår cirka fyra timmar eget arbete per vecka.

Mål

 • Att stärka ledningsgruppsarbetet genom ledning och styrning utifrån verksamhetens uppdrag och uppställda mål.
 • Leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade förmåga att uthålligt leverera resultat.
 • Utveckla ett excellent samarbete i ledningsgruppen som sprids i organisationen.
 • Förståelse för hur effektiv möteskultur skapar god handlingskraft.

Fördelar

 • Du utvecklar ledningsgruppens arbete för att få ökad effektivitet och gott resultat i gruppen.
 • Under utbildningen får du personlig rådgivning med konkreta tips om hur du går till väga för att skapa ökad framgång i din ledningsgrupp.
 • Du får processen för ett effektivt ledningsgruppsarbete.

Programinnehåll

 • Effektiv ledningsgrupp
 • Beteendeanalys i tre dimensioner
 • Nya arbetsformer
 • Resultatorientering

Nivå

Level 6 (enligt EU:s referensram)

Pris

SEK 18.700 plus moms per deltagare

Sagt om utbildningen

Mikael på Exmi har skapat en skräddarsydd utbildning med fokus på VD och ledningsgrupp för vårt bolag. Målet var att skapa samsyn för alla i ledningsgruppen kring det ledningssätt och arbetssätt vi vill applicera i vårt bolag. Vi har alla fått gedigna teoretiska kunskaper väl förankrade i evidensbaserad forskning vilket gör att vi alla känner oss tryggare i våra olika roller och som grupp.

Lektionerna har varit online där teori och praktik varvas. Vi har inlett och avslutat med fysiska heldagsmöten som varit mycket givande. Mikael är kunnig, trevlig och mycket professionell.

Tycker alla ledningsgrupper borde skapa samsyn kring ledarskapet på detta sätt.

Irene Gimmersta, VVD Gimmersta Wallpaper