Strategisk Affärsekonomi

Strategisk Affärsekonomi

Företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt

Utbildningen sätter fokus på affärsekonomiska lönsamhetsutveckling. Du får kontroll på företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt. Kursens centrala delar utgörs av analyser med förståelse kring affärsstyrning baserat på ditt egna företag.

För vem

För dig som VD, vice VD, alternativt i ledande ställning i ett ägarlett mindre/medelstort företag och vill ha kontroll på affärsstyrningen.

Omfattning

Programmet omfattar 10 sessioner totalt (fysiska möten alternativt online). En session om 2 timmar (varannan vecka). Tillkommer ca fem timmar per vecka i eget arbete under utvecklingstiden. Programmet stöds även via utbildningens kurssida. För att bli diplomerad krävs godkända teori- och projektarbeten.

Mål

Efter genomgången träning ska du ha kunskap om:

 • att utveckla praktiska kunskaper och stärka din ekonomiska kompetens så att bättre beslut fattas för lönsammare och säkrare affärer.
 • räkenskapsanalysens centrala begrepp, mått och metoder.
 • företagets lönsamhet, finansiering och tillväxt.
 • hur cash management styr företagets möjligheter till expansion.
 • Hur modern ekonomistyrning leder till lönsammare företag.

Fördelar

 • Du får individuell rådgivning kopplat till företaget.
 • Du stärker din position genom nyvunna kunskaper.
 • Du tränas i förmågan att analysera och lösa företagsekonomiska problem.
 • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken för ökad lönsamhet.
 • Du breddar rejält din kunskap inom affärsekonomi.

Programinnehåll

Session 1 - 2 Finansiell analys av företaget

 • Företagets ställning och utvecklingsförmåga
 • Redovisningsprinciper
 • Nyckeltal, marknad, kunder
 • Finansiellt beslut om strategi
 • Olika budget principer.
 • Analys, tillämpning och erfarenheter.
 • Casearbete i eget företag

Session 3 - 4 Investeringsbeslut

 • Problemformulering, syfte och metodik.
 • Olika Investeringskalkyler för olika syften
 • Metoder för investeringsbedömningar.
 • Kassaflöden och känslighetsanalyser
 • Casearbete i eget företag

Session 5 - 6 Kalkylmetoder för ökad lönsamhet

 • Olika kalkylmetoder ger olika utfall.
 • Kalkyleringsprinciper
 • Metoder för kalkylbedömningar.
 • Utfall från produktkalkyler.
 • ABC-kalkyler
 • Analys och tillämpning av
 • Casearbete i eget företag

Session 7 - 8 Rätt prissättning

 • Analys av produkters och kunders lönsamhet.
 • ABC-analyser
 • Målkostnadskalkyler.
 • Produktportfölj och livscykel-kalkyler.
 • Prissättningsmodeller.
 • Marginalanalyser
 • Casearbete i eget företag

Session 9 - 10 Hållbar finansiering och styrning

 • Finansieringsalternativ.
 • Beräkningsprinciper
 • WACC, CAPM, Rörelsekapital
 • Val av styrtal för prestationsmätning
 • Casearbete i eget företag

Nivå

Level 5 (enligt EU referensram)

Pris

SEK 36.500 exkl. moms

Startdatum

Löpande starter samt den 31 januari

Ladda ned programblad

Programblad

Sagt om utbildningen

Utbildningen Affärsekonomi var för mig den bästa kurs jag har genomfört. Att få möjlighet att vid varje kurstillfälle få egen tid med Mikael Jensen och resonera om pågående utmaningar i arbetet som berör både underställda som chefer/styrelse var väldigt givande. Mikaels förmåga att anpassa utbildningen gjorde den till ett stort stöd för mig i min roll i företaget. Utbildningen uppdaterade mig på teorier som man löpande använder som ekonomichef, en riktigt bra investering för dig och företaget som du arbetar på.
”Jag rekommenderar att både ekonomichef och VD går denna kurs tillsammans. Det skulle ge ordentligt avtryck i bolaget”

David Arnesson, Ekonomichef Calluna AB

Med kursen Affärsekonomi för Företagsledare har jag fått en mängd nya kunskaper och ökat självförtroende som stärkt mig i mitt dagliga arbete. Kursens kvalitativa upplägg som en distansutbildning, med anpassat kursinnehåll utifrån mina behov, gav mig stor möjlighet att kunna fokusera och fördjupa mig inom de områden jag haft störst behov av. Med konstruktiva och regelbundna möten för genomgång av varje session, kunde jag hantera både arbetsliv och privatliv på ett optimalt sätt.

Therese Boström
Byråchef

Kursen Affärsekonomi har verkligen bidragit med ökad kunskap både till mig i min yrkesroll och till företaget jag jobbar för att blanda teori med praktiska exempel från verkligheten gör att lärandet går fort vilket leder till ett omedelbart mervärde. Jag har skapat mig en bättre kontroll och insikt över företagets ekonomi samt blivit en bättre kravställare på ekonomifunktionen. Jag är oerhört nöjd och kan varmt rekommendera denna utbildning.

Maria Pettersson
VD Hammarö Energi AB

Kursprogram är utformat för att identifiera viktiga delar i organisation och ledning av verksamheten. Denna utbildning har överträffat alla mina förväntningar. Kursen är helt anpassad till den praktiska tillämpningen och gjorde mig att inse möjligheten att hantera och planera verksamheten. Tack så mycket för läraren Mikael Jensen och för hans pedagogisk strategi och riktning i lärande.

Larisa Perevalova
Chefsekonom