VD Utbildning

VD-utbildning med löpande rådgivning

Du har baskunskaper för att driva affärsverksamhet och vill utvecklas i rollen och skapa högt förtroende hos kunder. Målsättningen är att driva ett framgångsrikt bolag.

Utbildning är både inspirerande och värdeskapande samt gör att du växer i din roll som ledare. VD-rollen innebär ett stort juridiskt ansvar, men när du väl tagit rollen öppnar sig många möjligheter för att leda ditt företag mer framgångsrikt.

Löpande rådgivning är en tjänst som ingår när du går ett program via ExMI. Du får managementkonsultation som hjälper dig att uppnå mål eller förbättra företagets läge. Rådgivningen innehåller ofta en kombination av planering, strategiska frågor, investeringar och hjälp med genomföranden. Du får även råd om hur du ska utveckla lönsamheten och minska affärsriskerna. Löpande rådgivning är verkligen en stor fördel att kunna nyttja när du går ett program hos oss.

För vem

Du är eller avser att bli VD i mindre alternativt medelstort företag alternativt kommunalt bolag. Utbildningen är till för dig som vill utvecklas som professionell VD i ägarledda företag.

Omfattning

Utbildningen omfattar 10 sessioner med lärarledd handledning (online) i realtid. Varje session är tre timmar. Parallellt med online-möten arbetar du med eget företag och jobbar fram förbättringar inom olika områden, ca 5 timmar per vecka. Under utbildningen får du konkreta råd om hur du skapar framgång i ditt företag.

Mål

 • Kunskap om VD-rollen och dess ansvar.
 • Ökad kunskap om strategier och dess genomförande.
 • Utveckla ett engagerat chef- och ledarskap.
 • Ökad kontroll över ekonomin och verksamhetsstyrning.
 • Leda framtidens ledningsgrupp med framgång

Fördelar

 • Du får individuell rådgivning kopplat till företaget.
 • Du stärker din position genom ökade kunskaper.
 • Du tränas i förmågan att analysera och lösa företagsproblem.
 • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken för ökad lönsamhet.
 • Du breddar rejält din kunskap inom management som driver din karriär.

Programinnehåll

 • Insikt i VD-rollen
  • VD:s formella krav och plikter.
  • Rollfördelning VD och styrelse.
  • Beredning av styrelseärenden.
  • Styr- och ledningssystem.
  • Ta beslut under osäkerhet.
  • Effektiv kommunikation.
  • Personlighetsbedömning IDI.

 • Strategi och genomförande
  • Omvärldens påverkan av verksamheten.
  • Differentiering för ökad lönsamhet.
  • Strategiska kartor för styrning och ledning.
  • Systematik för effektivitet.

 • Engagerat chef- och ledarskap
  • Företagsledare med anpassningsförmåga.
  • Transformativt ledarskap.
  • Medarbetarnas motivationsfaktorer.
  • Individuella prestationsmätningar.
  • Lösningsorienterat flöde.

 • Kontroll över ekonomin
  • Företagsekonomisk analys och åtgärder.
  • Ekonomistyrning.
  • Affärsekonomisk riskbedömning.
  • Investeringsbedömning.
  • Lönsamhetsstyrning.

 • Framtidens ledningsgrupp
  • Ledningsgruppens uppdrag.
  • Delegation för effektiv implementering.
  • Affärsplanen som vägvisare.
  • Kompetenskrav i ledningsgruppen.
  • Högpresterande styr- och ledningsgrupper

 • Redan dag ett startar vi en beteendeanalys kallad IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

Nivå

Level 6 (enligt EU referensram)

Pris

SEK 42.200 ex moms

Startdatum

Löpande starter

Ladda ned programblad

Programblad

Sagt om utbildningen

Jag vill varmt rekommendera Mikael Jensen och ExMI’s olika utbildningar som jag genomgått senaste året. Deras VD-utbildning, Styrelseutbildning, Affärsekonomiutbildning har för mig som varit ledare i 25 år, gett mig möjlighet att fortsätta utvecklas som chef och ledare i en värld full av förändringar.

Det har gett mig ett ökat medvetande i saker som jag jobbar med och omvärlden och dess påverkan på affärerna, så att jag kan skapa än bättre samarbete med kunder, medarbetare och leverantörer som ger fantastiska resultat, grym tillväxt och bästa tänkbara kundnöjdhet.

Micael Carhed, Kontorschef
Länsförsäkringar

Jag har varit VD under 20 års tid, och skött mycket av mitt arbete med hjälp av magkänsla. Jag hade turen att ha fått komma i kontakt med Mikael Jensen, i samband med en internutbildning, där Mikael föreläste om grundläggande ekonomiska frågor.
Med hjälp av Mikael och Exmi har jag gått VD-utbildning. Jag har nu fått teoretiska kunskaper om rollen som VD, och mycket ny kunskap om företagsekonomi, vilket har bidraget till att jag nu känner mig trygg i min roll, och vågar styra mitt företag i rätt riktning.

Lektionerna har blandats med teori och praktik, och varit väldigt givande. Mikael är dessutom väldig lättsam, trevlig, kunnig och mycket professionell.
Rekommenderas varmt!

Hanne Sliwo, Vd
Tandea