Utbildning Strategiskt Ledarskap

EMP - Executive Management Program

EMP med fokus på strategiskt ledarskap

EMP Executive Management Program med inriktning Strategiskt Ledarskap, handlar om att ständigt förbättra och utveckla affärsverksamheten i en tid då digitaliseringen slår igenom stort i samhället.

Morgondagen öppnar för nya tjänster, affärsmodeller och produktionsmetoder men medför också risker. Digitaliseringen är en utmanande kraft som påverkar alla företag och organisationer. Programmet är både inspirerande och lärorikt och du växer i din roll som chef och ledare. Du får möjlighet att skapa din egen mentala process som driver dig fram mot målet.

För vem

Utbildning för dig som är beslutsfattare i ledande ställning eller på väg in i en sådan roll. Du får tillfälle att skapa goda incitament för hela organisationen genom verktyg och metoder som utbildningen ger dig. Du får helhetsgreppet inom styrning och ledarskap med effektiva metoder.

Omfattning

Programmet omfattar 12 sessioner, där varje session är tre timmar. Du genomför utbildningen med lärarledd handledning ONLINE (alternativt via fysiska möten). Kräver dessutom ca fem timmar per vecka i eget arbete. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i mindre grupper.

Mål

 • Belysa omvärldsförändringar och behovet av strategiska anpassningar.
 • Bredda perspektivet och öka förståelsen om beslut inom ledningsfunktionen.
 • Träna förmågan att analysera och utveckla affärerna.
 • Skapa ökad insikt om ledningens möjligheter i affärsverksamheten.
 • Utveckla gott chef- och ledarskap samt hur du driver organisationen.
 • Utveckla förmågan till nya affärsmöjligheter och utveckla projektmetod för detta.
 • Stimulera till nytänkande.

Fördelar

Du utvecklar ditt strategiska ledarskap och skapar stora nyttofördelar inom ledarskapet.

Programinnehåll

 • Nya ledstjärnor för ledningen
 • Affärsekonomi och styrning
 • Digitaliseringens kraft
 • Strategisk digital marknadsföring
 • Framtida kompetensförsörjning
 • Implementering av strategier

Nivå

Level 6 (enligt EU referensram)

Pris

SEK 78.500 exkl moms

Ladda ned programblad

Programblad

Sagt om utbildningen

En mycket gedigen utbildning som kan omsättas direkt ut i verksamheten. Ett lyft för organisationen och ledningsgruppen där man lär sig nya infallsvinklar om affären och organisationsutvecklingen. utbildningen är kombinerad med praktiska fall samt teori vilket ger resultat.

Micael Kemi
Chefer Sam Samhällsbyggnad