Utbildning PMC

PMC

En handfast utbildning för dig som vill utvecklas i rollen som professionell managementkonsult.

Du avslutar utbildningen med att ta en konsultcertifiering.

För vem

Programmet vänder sig framför allt till dig som är specialistkonsult och vill bredda dig. Du jobbar kanske som verksamhetskonsult, senior advisor, affärskonsult eller liknande och vill ta nästa karriärsteg. Eller så vill du starta egen konsultverksamhet och söker en plattform att utgå från. Utbildningen PMC ger dig ett försprång som managementkonsult och förbereder dig för certifiering baserad på ISO-standarden.

Omfattning

Totalt tio sessioner online (2 1/2 timmar per vecka). Utbildningen avslutas med skriftligt prov för att erhålla konsultcertifiering.

Mål

Att utveckla relevanta kunskaper och stärka din kompetens för hur du arbetar som managementkonsult på det professionella planet.

Så går det till i praktiken

Du deltar i lärarledda seminarier online samt jobbar med ”business cases” från Harvard Business School. Det handlar om verklighetsbaserade beskrivningar av situationer i företag, där ett konkret problem ska lösas. Du tar en certifiering som på ett trovärdigt sätt synliggör din kunskap både inom nuvarande organisation och gentemot marknaden.

Fördelar

 • Du slipper resor och frigör tid.
 • Du utbildas av professionella lärare som är certifierade.
 • Du får ett gediget utbildningsmaterial och tillgång till kurssida med support.
 • Du upprätthåller etiska regler och förhållningssätt.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskaperna direkt i yrkesprofessionen.
 • Du erhåller en konsultcertifiering baserad på ISO-standard.

Efter avslutad utbildning har du alla förutsättningar att uppnå goda resultat som managementkonsult. Du känner dig också tryggare och säkrare i konsultrollen.

Programinnehåll

 • Rollen som managementkonsult
 • Modeller och verktyg
 • Konsultativa arbetssätt och beteendekunskap
 • Perspektiv på företagsledning
 • Konsultaffärens strategier

Beteendeanalys i tre dimensioner

Redan dag ett startar vi en beteendeanalys kallad IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera.
Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

Certifierad PMC Managementkonsult

Certifieringen Professional Management Consultant (PMC) ingår och säkerställer att du uppfyller specifika kunskapskrav inom professionen managementkonsult. Den synliggör din kunskap som baseras på ISO-standarden för managementkonsulting samt anvisad litteratur. Du stärker din egen utveckling och gynnas troligen vid upphandlingar av konsulttjänster.

Nivå

Level 5 (enligt EU:s referensram)

Pris

SEK 28.600 exkl. moms

Startdatum

Sessioner ONLINE - start 6 april 2022

Ladda ned programblad

Programblad

Sagt om utbildningen

Att efter nära trettio år inom konsultyrket få ta del av PMC programmet var ett lyft. Jag upplevde utbildningen som mycket professionell och inte minst, som en krävande utmaning.

Dag Larsson Vd Ekan

Att efter nära trettio år inom konsultyrket få ta del av PMC programmet var ett lyft. Jag upplevde utbildningen som mycket professionell och inte minst, som en krävande utmaning. Dag Larsson, PMC & CMC Ekan Tack Mikael för en givande och inspirerande kurs. Mycket bra metod och kursmaterial. Fantastiska, erfarna kurskamrater blandad med nybörjare. Nu vet jag vad egentligen betyder managementkonsult. Jag ser redan frukten av denna kurs i andra sammanhang men behöver praktisera mer. Vilken utmaning! Jag skulle vilja kunna ha mer tid och ta en kurs till. Tack Nina för att du har övertygat mig. Jag var osäker om jag kunde klara mig att vara med så duktiga erfarna konsulter. Det är bara en fördel och jag älskar utmaningar.

Fairouz Zoubir

PMC programmet är mycket bra och gav en god inblick i vad det innebär att arbeta som managementkonsult. Kunskaperna gick att direkt omvandla och applicera praktiskt i det egna arbetet vilket jag anser är framgångsfaktorn för en bra utbildning. Jag skulle rekommendera programmet till alla som redan arbetar eller de som vill arbeta som managementkonsult.

Per Tegnér