Utbildning PMC

PMC - Professionell Management Consultant

En handfast utbildning för dig som vill utvecklas i rollen som professionell managementkonsult.

Har du vad som krävs av en professionell managementkonsult och hur ser dina kundprofiler ut? Vår utbildning baseras på en standard med internationell erkänd definition. Du utvecklar dina affärer genom en väl definierad konsultprocess. Du får fördjupade kunskaper, lär dig metoder och får verktyg för att bli en mer framgångsrik managementkonsult.

För vem

Programmet vänder sig framför allt till dig som är specialistkonsult och vill bredda dig. Du jobbar kanske som verksamhetskonsult, senior advisor, affärskonsult eller liknande och vill ta nästa karriärsteg. Eller så vill du starta egen konsultverksamhet och söker en plattform att utgå från. Utbildningen PMC ger dig ett försprång som managementkonsult och en certifiering baserad på ISO-standarden och konsultprocessen.

Omfattning

Totalt tio sessioner online (2 1/2 timmar per vecka). Tillkommer ca fem timmar per vecka i eget arbete under utvecklingstiden.

Mål

Att utveckla relevanta kunskaper och stärka din kompetens för hur du arbetar som managementkonsult på det professionella planet.

Så går det till i praktiken

Du deltar i lärarledda seminarier online samt jobbar med ”business cases” från Harvard Business School. Det handlar om verklighetsbaserade beskrivningar av situationer i företag, där ett konkret problem ska lösas. Du tar en certifiering som på ett trovärdigt sätt synliggör din kunskap både inom nuvarande organisation och gentemot marknaden.

Fördelar

  • Du slipper resor och frigör tid.
  • Du utbildas av professionella lärare som är certifierade.
  • Du får ett gediget utbildningsmaterial och tillgång till kurssida med support.
  • Du upprätthåller etiska regler och förhållningssätt.
  • Du tränas i förmågan att lösa problem.
  • Du omsätter kunskaperna direkt i yrkesprofessionen.
  • Du erhåller en konsultcertifiering baserad på ISO-standard och konsultprocessen.
Efter avslutad utbildning har du alla förutsättningar att uppnå goda resultat som managementkonsult. Du känner dig också tryggare och säkrare i konsultrollen.

Programinnehåll

Rollen som managementkonsult
En managementkonsult arbetar oftast på ledningens uppdrag. Managementkonsulter bör utmärkas av gedigen kunskap, stor erfarenhet, professionella värderingar och ett etiskt förhållningssätt. Du lär dig om de olika rollerna som finns inom yrket vilka gör att problem kan tacklas från flera perspektiv och att olika lösningar kan nås.

Modeller och verktyg
Det finns många modeller och metoder att nyttja i samband med analyser och slutsatser i olika uppdrag. Som managementkonsult är mångfalden viktig. Under utbildningen utvecklar du din kompetens om hur du använder dessa modeller, verktyg och metoder i praktiken.

Konsultativa arbetssätt och beteendekunskap
För att kvaliteten ska bestå genom hela konsultprocessen är det viktigt att diagnostisera, planera, implementera och göra avslut på ett för parterna professionellt sätt. Professionalitet är inget man köper utan förvärvar. Du lär dig metodiken kring professionellt agerande som skapar ökat värde för kunden och ökad trovärdighet för dig. Vidare får du lära dig hur betydande det är att ha hög samspelseffektivitet med olika intressenter för att klara konsultrollen.

Perspektiv på företagsledning
Att förstå hur en företagsledning arbetar är en central kunskap för managementkonsulter. Olika funktioner inom t ex ekonomi, HR, marknadsföring, ledning och offentlig sektor kräver olika kompetenser. Du lär dig att förstå hur företagsledningar driver anpassning till internationell konkurrens allt hårdare.

Konsultaffärens strategier
Att bearbeta marknaden och ta hem en order är en tuff uppgift. För att bli framgångsrik krävs bra marknadsföring och trovärdig införsäljning. Du använder lärdomarna från PMC för att utveckla framtidens konsultuppdrag. Du lär dig effektiva sätt att bedriva relationsmarknadsföring för att skapa affärer.

Beteendeanalys i tre dimensioner

Redan dag ett startar vi en beteendeanalys kallad IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera.
Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

Certifierad PMC Managementkonsult

Certifieringen Professional Management Consultant (PMC) ingår och säkerställer att du uppfyller specifika kunskapskrav inom professionen managementkonsult. Den synliggör din kunskap som baseras på ISO-standarden för managementkonsulting, konsultprocessen samt anvisad litteratur. Du stärker din egen utveckling och gynnas troligen vid upphandlingar av konsulttjänster.

Nivå

Level 5 (enligt EU:s referensram)

Pris

SEK 35.600 exkl. moms

Startdatum

Sessioner ONLINE - start den 10 april 2024

Ladda ned programblad

Programblad

Sagt om utbildningen

”ExMI:s program “Professional Management Consulting” har verkligen stärkt mig ytterligare i min roll som konsult. Trots många år som konsult har jag haft enorm nytta av kunskapen som jag erhållit från utbildningen. Jag är mycket kräsen när det kommer till utbildningar då man har gått igenom ett antal genom åren men nivån var helt rätt och mycket professionell och relevant sett till vad som händer i vår föränderliga värld. Mikael är en mycket bra och engagerad utbildare som hittar rätt nivå för att kunskapen ska kunna omsättas direkt i verkligheten och diskussionerna i gruppen var mycket givande. Jag saknar faktiskt våra tisdagar så här efter avslutad utbildning då jag fick mycket energi och inspiration från sessionerna. Jag kan varmt rekommendera den här utbildningen!”

Annsofi Thunholm
Management Consultant

Att efter nära trettio år inom konsultyrket få ta del av PMC programmet var ett lyft. Jag upplevde utbildningen som mycket professionell och inte minst, som en krävande utmaning.

Dag Larsson Vd Ekan

Kan varmt rekommendera PMC programmet trots variation av erfarenhet av management konsultrollen. Detta tack vare högintressant innehåll i kursen vilket direkt kan appliceras på sin egen arbetssituation, levande och aktuella case-arbeten men framförallt tack vare en professionell och erfaren kursledare. Han fick genom sin pedagogik och utstrålning 10 kurstillfällen via Teams att vara spännande och givande från första till sista minut. Vi var en liten kursgrupp med endast en till kursdeltagare förutom mig själv, vilket gav oss tillfälle att vara aktiva och ställa frågor. Kursen blev då relativt familjär, men ändock seriös. Perfect match!

Renée Formgren

Att efter nära trettio år inom konsultyrket få ta del av PMC programmet var ett lyft. Jag upplevde utbildningen som mycket professionell och inte minst, som en krävande utmaning. Dag Larsson, PMC & CMC Ekan Tack Mikael för en givande och inspirerande kurs. Mycket bra metod och kursmaterial. Fantastiska, erfarna kurskamrater blandad med nybörjare. Nu vet jag vad egentligen betyder managementkonsult. Jag ser redan frukten av denna kurs i andra sammanhang men behöver praktisera mer. Vilken utmaning! Jag skulle vilja kunna ha mer tid och ta en kurs till. Tack Nina för att du har övertygat mig. Jag var osäker om jag kunde klara mig att vara med så duktiga erfarna konsulter. Det är bara en fördel och jag älskar utmaningar.

Fairouz Zoubir

PMC programmet är mycket bra och gav en god inblick i vad det innebär att arbeta som managementkonsult. Kunskaperna gick att direkt omvandla och applicera praktiskt i det egna arbetet vilket jag anser är framgångsfaktorn för en bra utbildning. Jag skulle rekommendera programmet till alla som redan arbetar eller de som vill arbeta som managementkonsult.

Per Tegnér