VD:s utmaningar

VD:s utmaningar

Verkställande av affärsplan - Verkställande direktörer (VD) måste också vara beredda att ständigt uppdatera sina affärsplaner och policyer. Det är viktigt att VD kontinuerligt följer de senaste makro- och branschtrender…
Lönsamhetsberäkning i företag

Lönsamhetsberäkning i företag

Alla företag har som mål att vara lönsamma och generera vinst. Det innebär att företagets intäkter är högre än kostnaderna. Med hjälp av bokföringen kan företag tillfälligt trixa till sig vinster men de behöver inte …
Varför ta en MBA-examen

Varför ta en MBA-examen

En MBA-examen kan tillföra många fördelar till en persons karriär. Utbildning i ledarskap och affärsförståelse  MBA-programmet fokuserar på ledarskapskompetenser och affärsförståelse, vilket kan hjälpa en …