Utveckla din förmåga att delegera

Utveckla din förmåga att delegera

Riktlinjer för effektiv delegering bygger på att du måste skapa den rätta tonen och miljön för effektiv delegering. De mest framgångsrika cheferna följer dessa riktlinjer: Uppmuntra din personal att aktivt …
Växa i din roll på företaget

Växa i din roll på företaget

När du funderar på att omdefiniera din karriärväg eller hitta en ny bör du se till att du inte faller offer för den alltför vanliga "migrationsfrestelsen" - tron att om du är missnöjd på ditt jobb bör du gå till ett …
Fördelar med en ledningsgrupp

Fördelar med en ledningsgrupp

Ledningsgruppsarbetet syftar till att genom ledning och styrning, utifrån verksamhetens uppdrag och uppställda mål leda, utveckla och upprätthålla organisationens samlade förmåga att uthålligt leverera resultat. Det är …
Fem hållpunkter för att lyckas som chef

Fem hållpunkter för att lyckas som chef

När du verkar i en ledande ställning är kraven höga, samtidigt som de kommer från många håll och kanter. I denna artikel tänkte vi därför dela med oss av våra bästa tips för hur du hanterar med dessa krav, och därigenom …