Blogg

Är du intresserad av att arbeta som managementkonsult?

Är du intresserad av att arbeta som managementkonsult?

En managementkonsult är en expert på att ge råd och stöd till företagsledningar i olika utmanande situationer. Det kan handla om att maximera vinster, utveckla verksamheten, effektivisera processer, hantera kriser eller …
Utveckla tydliga mål och strategiska aktiviteter

Utveckla tydliga mål och strategiska aktiviteter

Som ledande chef inser du vikten av att planera och att sätta upp mål, men ibland kan tidsbrist vara ett problem. Att ha tillräckligt med tid för att utveckla mål och strategier är ett viktigt steg mot effektivare chef- …
VD:s utmaningar

VD:s utmaningar

Verkställande av affärsplan - Verkställande direktörer (VD) måste också vara beredda att ständigt uppdatera sina affärsplaner och policyer. Det är viktigt att VD kontinuerligt följer de senaste makro- och branschtrender…
Lönsamhetsberäkning i företag

Lönsamhetsberäkning i företag

Alla företag har som mål att vara lönsamma och generera vinst. Det innebär att företagets intäkter är högre än kostnaderna. Med hjälp av bokföringen kan företag tillfälligt trixa till sig vinster men de behöver inte …
Varför ta en MBA-examen

Varför ta en MBA-examen

En MBA-examen kan tillföra många fördelar till en persons karriär. Utbildning i ledarskap och affärsförståelse  MBA-programmet fokuserar på ledarskapskompetenser och affärsförståelse, vilket kan hjälpa en …
Hur gör ledningen en ekonomisk riskbedömning?

Hur gör ledningen en ekonomisk riskbedömning?

Affärsekonomisk riskbedömning är en process för att identifiera, värdera och hantera de risker som kan påverka företagets lönsamhet och prestanda. Här är några steg som kan hjälpa till att göra en ekonomisk riskbedömnin…
Trender i framtidens ledarskap

Trender i framtidens ledarskap

Framtidens ledarskap är ett område som forskare och affärsmän diskuterar mycket, eftersom det är svårt att förutse exakt vad som kommer att krävas för att leda företag och organisationer i en alltmer föränderlig värld. …
Det strategiska ledarskapet

Det strategiska ledarskapet

Det strategiska ledarskapet För att kortfattat summera det strategiska ledarskapet handlar det om att lyfta blicken och planlägga organisationens visioner och mål, samt hur man ska ta sig dit. Det strategiska …