En managementkonsult är en expert på att ge råd och stöd till företagsledningar i olika utmanande situationer. Det kan handla om att maximera vinster, utveckla verksamheten, effektivisera processer, hantera kriser eller etablera sig på nya marknader. En managementkonsult har ett konsultativt förhållningssätt och ett utifrån-in-perspektiv som kan leda till nya tankesätt och ökat värde för uppdragsgivaren. 
En skillnad mellan managementkonsult och andra typer av konsulter är att managementkonsulten arbetar med företagsövergripande problemställningar på ledningsnivå. Managementkonsulten ger rekommendationer och föreslår insatser men fattar inte operativa beslut för kunden och driver inte heller kundens verksamhet. Andra typer av konsulter är oftast specialister inom ett visst område, till exempel redovisning, IT eller försäljning. De kan hjälpa kunden med mer specifika frågor eller uppgifter. 
En managementkonsult skulle kunna hjälpa dig med att analysera din affärsmodell, din marknadsposition, dina konkurrenter och dina kunder. Managementkonsulten skulle kunna ge dig råd om vilken strategi du ska välja för att växa och utveckla ditt företag.
 

Bland vårt utbildningar hittar du bland annat:

Rådgivning
Löpande rådgivning är en tjänst som ingår när du går ett program via ExMI. Du får managementkonsultation som hjälper dig att uppnå mål eller förbättra företagets läge. Rådgivningen innehåller ofta en kombination av planering, strategiska frågor, investeringar och hjälp med genomföranden. Du får även råd om hur du ska utveckla lönsamheten och minska affärsriskerna. Löpande rådgivning är verkligen en stor fördel att kunna nyttja när du går ett program hos oss.

Gör som hundratals andra och vidareutveckla dina ledarkunskaper hos oss på Exmi – boka din utbildning redan idag eller kontakta oss för att få veta mer!