GO
en-USsv-SE

Programmatrisen ger en översikt över hur våra utbildningar ligger i nivå inom EU:s ramverk för utbildning. Viktigt för dig och din organisation är att målen i utbildningen stämmer med era behov. Våra utbildningar ger hög avkastning.

 

Programmatris enligt EU:s referensram för utbildning

Nivå/Inlärningsmetoder
- Studie inom egen organisation
- Affärslitteratur
- Seminarier / Distans
- Personlig coach

- Praktikfall
- Erfarenhetsbaserat
- Seminarier

- Akademisk litteratur
- Tentamen
- Seminarier / Distans

Nivå 8 - DBA Program (Doctor of Business Administration)
Nivå 7 - MBA Program (Master of Business Administration)
- Master of Science - MSc Master of Science
Nivå 6 Executive Management & Leadership Program - VD-Programmet
- Advanced Management Consultant program
Nivå 5  Professional Management & Leadership Program - Professional Management Consultant program
- Preparation for Certified Management Consultant
- Affärsekonomi
- Effektiv försäljning av kvalificerade konsulttjänster