X
GO

Du genomför utbildningen antingen online med lärarledd handledning eller via fysiska möten. Vi sätter fokus på företagsledningens framtidsfrågor inom kompetensförsörjning, digitalisering och lönsamhetsutveckling. Utbildningen har betydelse för företagets innovationsförmåga och konkurrenskraft.
 
Många står inför större förändringar och det kräver ökad kompetens hos den moderna chefen. Digitaliseringens utmanande kraft påverkar alla företag och organisationer.

När du väl tagit beslutet att gå vidare i din utveckling öppnar sig många möjligheter. Ditt mod ökar och när du efter hand testar dina idéer i praktiken, får du ökade erfarenheter som leder dig vidare.

 

Programmets fokus

 • Hur du utvecklar ditt företag strategiskt.
 • Hur du leder och inspirerar dina medarbetare.
 • Hur du styr företaget mot högre resultat.
Fördelar
 • Du får ett gediget kursmaterial.
 • Du stärker din position i ledningen.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken.
 • Du breddar din kunskap inom management.
 
Mål

Utveckla kunskaper inom företagsledning som kan omsättas på ett effektivt sätt samt att till fullo utveckla dig som chef och ledare. Det gör att företaget får högsta utväxling av resultatskapande aktiviteter.

 
Lärare

Mikael Jensen är certifierad managementkonsult (CMC) och VD för ExMI. Han berättar: - Detta program kommer att hjälpa dig att fatta de rätta besluten beträffande utveckling av ditt företag. Du får möjlighet att analysera och kritiskt värdera olika företagsproblem och strategiska möjligheter. Kursen hjälper dig också att utveckla och implementera strategiska aktiviteter som tar bäst nytta av sitt företags situation. 

 
Rådgivning

Under utbildningen får du konkreta råd om hur du kan gå till väga för att skapa ökad framgång i företaget. Varje avsnitt innehåller teori och praktik. Du skriver rapporter där du analyserar situationer samt påvisar erfarenheter från det egna företaget.

 
Skype 

Vi genomför våra online-utbildningar via Skype och du behöver en läsplatta (IPad) eller dator. Utbildning online ger många fördelar. Den största fördelen är friheten att studera när det passar dig. Dessutom spar du både tid och reskostnader. Start och genomförande sker efter din kalender, dvs du får ett mycket flexibelt upplägg.

 

Programinnehåll

VDs roll och ledningsgrupp
 • Utveckla åtgärder som förbättrar ditt arbetssätt.
 • Arbetsordning och delegation.
 • Bli säkrare i VD-rollen.
 • Hantera styrelsen.
 • Lagar och regler.
 • Personlighetsbedömning IDI.

 

Digital marknadsföring
 • Hur omvärld påverkar egna verksamheten.
 • Nya affärsmodeller växer fram.
 • Nya metoder för identifiering av kunder.
 • Sociala medier som kommunikationskanal.

 

Resultatskapande chef- och ledarskap
 • Företagsledare med stor anpassningsförmåga.
 • Morgondagens medarbetare ställer andra krav.
 • Styra och leda efter situation.
 • Hur du hanterar olika arbetssituationer.

 

Affärsekonomi och styrning
 • Företagsekonomisk analys och åtgärder.
 • Styrning av kassaflöden.
 • Ekonomisk riskbedömning och beslut.
 • Skatter och regler.

 

Kompetensförsörjning
 • Behovsanalys av olika kompetensprofiler.
 • Karriärutveckling.
 • Nya metoder för styrning och uppföljning.
 • Lagar och regler.

08-544 715 70

För vem: 

För dig i ledande ställning inom mindre och medelstora företag. 

 

Omfattning: 

Programmet omfattar 15 online sessioner (1,5 timme varannan vecka). Kräver dessutom ca 5 timmar per vecka i eget arbete. Du har stöd även via kurssidan.

 
Start

Löpande start efter din kalender.

 

Pris: 

Programavgift SEK 29.200 exkl. moms.