X
GO

Denna utbildning med lärarledd handledning antingen online eller med fysiska möten, utgår från ett lönsamhetsperspektiv. Vi sätter fokus på företagsledningens framtidsfrågor inom kompetensförsörjning, digitalisering och utveckling. Utbildningen har betydelse för företagets innovationsförmåga och konkurrenskraft.
 
Många står inför större förändringar och det kräver ökad kompetens hos den moderna chefen. Digitaliseringens utmanande kraft påverkar alla företag och organisationer.

När du väl tagit beslutet att gå vidare i din utveckling öppnar sig många möjligheter. Ditt mod ökar och när du efter hand testar dina idéer i praktiken, får du ökade erfarenheter som leder dig vidare.

 

Programmets fokus

 • Hur du utvecklar ditt företag strategiskt.
 • Hur du leder och inspirerar dina medarbetare.
 • Hur du styr företaget mot högre resultat.
Fördelar
 • Du får ett gediget kursmaterial.
 • Du stärker din position i ledningen.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken.
 • Du breddar din kunskap inom management.

Mål

Utveckla kunskaper inom företagsledning som kan omsättas på ett effektivt sätt samt att till fullo utveckla dig som chef och ledare. Det gör att företaget får högsta utväxling av resultatskapande aktiviteter.


Lärare

Mikael Jensen är certifierad managementkonsult (CMC) och VD för ExMI. Han berättar: - Detta program kommer att hjälpa dig att fatta de rätta besluten beträffande utveckling av ditt bolag. Du får möjlighet att analysera och kritiskt värdera olika företagsproblem och strategiska möjligheter. Kursen hjälper dig också att utveckla och implementera strategiska aktiviteter som tar bäst nytta av sitt företags situation. 


Rådgivning

Under utbildningen får du konkreta råd om hur du kan gå till väga för att skapa ökad framgång i företaget. Varje avsnitt innehåller teori och praktik. Du ska också i rapportform analysera teoretiska och praktiska situationer samt påvisa erfarenheter från det egna företaget.


Skype online

Med Skype genomför vi våra interaktiva digitala onlineutbildningar med hjälp av en läsplatta typ IPad eller dator. Att utbilda effektivt online är enkelt och användarvänligt. Du behöver inga program utan får en länk att gå till för inloggning. Där finns både video, bilder, texter och praktiskt lärande som förmedlas av erfarna lärare. Startdatum och genomförande sker efter din kalender, dvs mycket flexibelt upplägg.

 

Programinnehåll

VDs roll och ledningsgrupp
 • Utveckla åtgärder som förbättrar ditt arbetssätt.
 • Arbetsordning och delegation.
 • Bli säkrare i VD-rollen.
 • Hantera styrelsen.
 • Lagar och regler.
 • Personlighetsbedömning IDI.

 

Digital marknadsföring
 • Hur omvärld påverkar egna verksamheten.
 • Nya affärsmodeller växer fram.
 • Nya metoder för identifiering av kunder.
 • Sociala medier som kommunikationskanal.

 

Resultatskapande chef- och ledarskap
 • Företagsledare med stor anpassningsförmåga.
 • Morgondagens medarbetare ställer andra krav.
 • Styra och leda efter situation.
 • Hur du hanterar olika arbetssituationer.

 

Affärsekonomi och styrning
 • Företagsekonomisk analys och åtgärder.
 • Styrning av kassaflöden.
 • Ekonomisk riskbedömning och beslut.
 • Skatter och regler.

 

Kompetensförsörjning
 • Behovsanalys av olika kompetensprofiler.
 • Karriärutveckling.
 • Nya metoder för styrning och uppföljning.
 • Lagar och regler.

08-544 715 70

För vem: 

För dig i ledande ställning inom mindre och medelstora företag. 

 

Omfattning: 

Efter behov men förslagsvis kan programmet omfatta 15 online sessioner (1,5 timme varannan vecka) och ca 5 timmar per vecka i eget arbete. Du har stöd även via kurssidan.

 
Start

Löpande start efter din kalender.

 

Pris: 

Programavgift SEK 29.200 exkl. moms.