X
GO
en-USsv-SE

Utbildningen PML online ger dig nya ledarskapsperspektiv och metoder för att bättre kunna hantera olika situationer i ditt chef- och ledarskap. 
PML är affärsmässigt orienterat och behandlar olika ledarsituationer som gör att kursen har unika egenskaper.  

En chef måste kunna leda verksamheten genom förändringar med hjälp av sitt team och samtidigt rekrytera rätt resurser för nå planerad framgång. Att vara chef och ledare är att förena olika processer för att nå organisationens mål. Insikt skapar engagemang och förutsättningar för personlig utveckling.

Under utbildningen arbetar du löpande med situationer, där du skapar, analyserar, utvecklar och föreslår förbättringar inom chef- och ledarskapet. Du skriver affärsrapporter med stöd av kurslitteraturen. Du kan även arbeta med eget företag istället för anvisat case.

Programmet ger fler dimensioner inom chefsutveckling. Du får teoretiska kunskaper, företaget får konkreta rekommendationer till åtgärder och du arbetar med konsultativa inslag. Sammantaget ger programmet hög avkastning både för dig och företaget.

 

Mål
 • Insikt om relevant kompetens som dagens chef och ledare har behov av.
 • Förstå hur ledaren kan påverka grupprocesser och förbättra resultatet.
 • Förstå hur ledaren kan öka lärandet och innovationen i en organisation.
 • Utveckla egen personlig karriärplan.
 • Omsätta teorier till praktisk handling.

 

Fördelar
 • Starta när du vill och genomför programmet i egen takt.
 • Stor förståelse för helheten inom management.
 • Utveckla ditt strategiska chef- och ledarskap.
 • Stark praktisk förankring.
 • Skapa din personliga utvecklingsplan.
 • Individuellt lärarstöd genom möten (Skype) samt stöd via kurssida.

 

Textbok

Du studerar ämnen från valda läroböcker, på webbplatser och i artiklar. 

 

Kursinnehåll:
 • Ramverk för relevant chefs- och ledarskapskompetens.
 • Rätt produktivitet och effektivitet ger kvalitet och lönsamhet.
 • Balans mellan chefs- och ledarrollen.
 • Effektivitet i team bidrar till positiv utveckling av verksamheten.
 • Balans mellan flexibilitet och stabilitet på dynamiska marknader.

 

Personlighetstest i tre dimensioner 

I första delkursen gör vi personlighetstestet IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller beteendestil går att observera och generalisera. 360-gradersinstrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

 

 

08-544 715 70

Profil
För dig på väg in i en ledande ställning
 
Nivå
Level 5 (according to the EU framework)

Omfattning

Programmet omfattar 15 sessioner (online). En session om 1,5 timmar per vecka. Omfattar även ca 5 timmar per vecka i eget arbete. Programmet stöds även via kursens hemsida. För att bli diplomerad krävs godkända rapporter. 


Programavgift 
Programavgift SEK 29.200 exkl. moms. Priset inkluderar lärarstöd och litteratur.