X
GO
en-USsv-SE

Utbildningen vänder sig till ambitiösa personer som vill vidareutveckla en specialistkompetens. Du får fördjupad kunskap inom ditt kompetensområde vilket gör dig mer eftertraktad i din yrkesroll. 

Programmet är unikt på så sätt att du skräddarsyr programstrukturen efter dina intressen och preferenser. 

 

Steg 1 - Välj struktur som passar dina behov:

 • Studera tre moduler och kvalificera dig för Postgraduate Certificate
 • Studera sex moduler och kvalificera dig för Postgraduate Diploma
 • Studera nio moduler och kvalificera dig för Master of Science-examen

Steg 2 - Bestäm din studieplan:

 • Val av kurser och studietakt
 • Du kan betala löpande när du går programmet

Steg 3 - Välj specialisering inom:

 • Marknadsföring
 • Finansiell Planering

Fördelar:

 • Programmen genomförs i samarbete med Edinburgh Business School
 • Du får 90 högskolepoäng
 • Du får specialistkompetens
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken
 • Du får en internationell examen från ett av världens ledande universitet
 • Du får ett gediget utbildningsmaterial
 • Du får starkt stöd via webben
 • Du väljer studietakt
 • Du stärker din karriärutveckling - garanterat!

Nyttoeffekter:

 • Med specialistkompetens ligger du  i framkant
 • Du blir vassare i rollen som expert
 • Din kompetens blir mer efterfrågad

Mål
Du får specialistkompetens på hög nivå inom valt område. Det ger dig stora fördelar i din nuvarande yrkesroll och ökar efterfrågan på dina tjänster.

Karriärutsikt
Specalistrollen blir allt viktigare och individer med specialistkompetens har ofta en lukrativ karriärutveckling. Dessa ambitiösa personer har en stark vilja att lära sig och utvecklas inom sin specialitet. 

Omfattning:

 • Du läser i din egen takt, vanligtvis under 2-3 år (halvfart)
 • Programmet är upplagt för distansstudier
 • Varje modul kräver totalt ca 200 studietimmar
 • Tentamen sker fyra gånger per år i Stockholm (alterantivt annan ort) under överinseende av Edinburgh Business School

Det finns två inriktningar:

Litteraturen
Kurslitteraturen är skriven av internationellt ledande personer med stor praktisk erfarenhet från både näringsliv och universitet. 

ExMI:s tjänster innebär

 • Hög servicenivå till dig som går utbildningen.
 • Väl utvecklad utbildningssida online med handledning och stöd.
 • Studiematerial författat av internationellt erfarna yrkesmän. Alltid som e-book, online och PDF.
 • Executive Coach som guidar dig under studietiden.
 • Tillgång till yrkesvägledning och feedback under studiegången.

 

 

 

 

 

08-544 715 70

För vem: 

Chef, specialistkonsulter eller nyckelperson.

Nivå: 

Level 7 (enligt EU:s referensram)
90 ECTS Credits

Programstart: 

Du startar när du vill. Tentamen i december och juni varje år. Vissa tentamina går även i mars och augusti årligen. Vanligtvis tar man en modul per kvartal. Skriftliga tentamina (engelska).

Inriktning: 

Internationell examen med specialistkompetens.

Litteratur: 

Modulerna är mycket välutvecklade och du får tillgång till en omfattande webbsida för respektive modul. Du har även tillgång till fakultet. 

Omfattning: 

Fem obligatoriska och fyra valbara moduler inom vald specialisering. 

Programlängd: 

Nio moduler, 1-3 år beroende på din studietakt. 

Antagningskrav:

Högskoleutbildning eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Pris (exkl moms):
 • MSc distans SEK 117.000
 • Du kan delbetala i tre steg, dvs SEK 39.000 + 39.000 + 39.000.
 • Tentamensavgifter tillkommer.