X
GO
en-USsv-SE

En hörnsten i företagets framgång

Många företag har behov att utveckla sina strategier och få dem genomförda. En genomarbetad strategi gör att företag navigerar säkrare i en allt mer dynamisk marknad. Att bara jämföra sig mot konkurrenterna räcker inte utan man måste särskilja på flera sätt för att nå framgång.

Mikael Jensen är certifierad managementkonsult (CMC) och VD för ExMI. Han berättar:
- Ett stort problem för personer i ledande ställning är att iscensätta tänkta strategier med relevanta verktyg och tekniker. Strategin kan utformas som en process med analys av positionering, målformulering, vägval, genomförandet och att få återkoppling över tid.

Alla dessa steg är avgörande för organisationer. För att lyckas krävs tydliga strategiska processer. Strategisk planering är framför allt att tänka och agera på ett effektivt sätt. Det gäller att strategiska processen knyter an andra centrala faktorer såsom ekonomi, organisation och HR. Praktikfall ger ytterligare förståelse för hur strategisk planering fungerar i verkligheten. Jag ser fram emot ditt deltagande på en mycket givande kurs, säger Mikael Jensen.

 

Innehåll

 • Introduction to strategy, planning and structure
 • Modelling the strategic planning process
 • Company objectives
 • The company and the economy
 • The company and the market
 • Internal analysis of the company
 • Making choices among strategies
 • Implementing and evaluating strategy

Fördelar

 • Du läser i seminarieform och kan vid behov ta tentan på olika orter i världen.
 • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
 • Du får gedigen och omfattande kurslitteratur i bokform och som e-book (för iPad) samt via kursens hemsida.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du får akademiska poäng (10 ECTS credits) och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA).

 

08-544 715 70

För vem: 

Chef eller nyckelperson.

Nivå: 

Motsvarar en delkurs på MBA-programmet (av totalt 9 kurser). Level 7 (enligt EU:s referensram)
10 ECTS Credits (universitetspoäng).

Omfattning: 

Fyra seminarier

Programstart: 

12 juni 2018

Antagningskrav: 

Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Lärare:

Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC), har sedan 1986 verkat som managementkonsult åt företagsledningar inom ledning, ekonomi och styrning. Har en mycket bred kompetensprofil och håller MBA-föreläsningar samt individuell coaching/mentorskap. 

Pris (exkl moms):

SEK 34.300. MBA deltagare har särskilt pris. Tentamensavgift tillkommer.