X
GO
en-USsv-SE

Projektledning är en naturlig del av företagets framgång

Idag används projekt för att leda och styra företag och organisationer på ett så effektivt sätt som möjligt. Förutsättningar för en effektiv verksamhet är att åstadkomma rätt kvalitet i projekten, hålla ledtider och dess kostnader. Så gott som hela organisationen berörs av projektledning.

Bo Tonnquist håller i utbildningen och verkar som konsult och lärare hos Basline Management AB. Han berättar:
- En lyckad projektmetodik är att hitta ett sätt att styra sina projekt och ge alla medarbetare ett gemensamt synsätt och verktyg samt att få alla att använda detta. Tekniker och metoder används för att utveckla struktur, rutiner och normer som utgör projektstyrning.
- Framgångsrika företag och organisationer har en gemensam syn på hur man ska arbeta med projekt. Här regleras samspelet mellan projekten och linjeorganisationen, beslutsprocessens utformning, former för avrapportering med mera, så att verksamheten ska kunna optimeras och resurserna användas effektivt. Praktikfall ger ytterligare förståelse för hur projektplanering fungerar i verkligheten. Jag ser fram emot ditt deltagande på en mycket givande kurs, säger Bo Tonnquist.

 

Innehåll
 • Individuals and team issues
 • Project risk management
 • Project management
 • Organisational structures and standards
 • Project time planning and control
 • Project cost planning and control
 • Project quality management

Fördelar

 • Du läser i seminarieform och kan vid behov ta tentan på olika orter i världen.
 • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
 • Du får gedigen och omfattande kurslitteratur i bokform och som e-book (för iPad) samt via kursens hemsida.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du får akademiska poäng (10 ECTS credits) och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA).

08-544 715 70

 
För vem: 

Chef eller nyckelperson.

Nivå: 

Detta är en delkurs på MBA-programmet och är öppen för alla. Level 7 (enligt EU:s referensram)
10 ECTS Credits (universitetspoäng)

Programstart: 


Omfattning: 

Fyra seminarier

Antagningskrav:

Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Lärare: 

Bo Tonnquist är verksam som konsult och lärare hos Baseline Management AB. Han har många års erfarenhet som marknadsförare, affärsutvecklare, projektledare och chef inom såväl svenskt näringsliv som internationellt.
Pris: 

SEK 34.300. MBA-deltagare har särskilt pris. Tentamensavgift tillkommer. Priser exkl moms.