X
GO
en-USsv-SE

Organisationer i förändring 

Organisationsforskarnas uppfattning om strategi är att strategisk ledning är en viktig koppling mellan organisationen och dess omvärld. Effektiviteten i organisationen beror på vilken kvalitet och motivation som finns i personalstyrkan.

Pontus Wadström doktorand inom strategi och förändring vid KTH samt civilekonom och beteendevetare från Linköpings universitet. Han är lärare för utbildningen och har tio års erfarenhet av kvalificerat ledningsarbete. Han berättar:

- Om det är svårt att entydigt fastställa organisationens mål, är det uppenbart att vi kommer att få stora svårigheter att fastställa om organisationen är välfungerande eller ej. Chefens förståelse för mänskliga resurser är också en viktig komponent i samband med mål och effektivitet inom organisationsteorin.

- Genom att produktionen blir mer komplex och marknaderna mer dynamiska måste organisationen ständigt anpassas till nya förhållanden. Förändringsledning är en viktig egenskap som chefer och medarbetare måste utveckla. Praktikfall ger ytterligare förståelse för hur organisationslära fungerar i verkligheten. Jag ser fram emot ditt deltagande på en mycket givande kurs, säger Pontus Wadström.

 

Innehåll

 • Basics of organisational behaviour related to management
 • Stress and well-being at work
 • Contemporary theories of motivation
 • Organisational control and reward systems
 • Job design and employee reactions to work
 • Workgroup dynamics and group-based problem solving
 • Influence processes in organisations: power, politics, leadership
 • Organisational design and new service-driven organisations
 • Managing transitions: organisational culture and change

Fördelar

 • Du läser i seminarieform och kan vid behov ta tentan på olika orter i världen.
 • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
 • Du får gedigen och omfattande kurslitteratur i bokform och som e-book (för iPad) samt via utbildningens hemsida.  
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du får akademiska poäng (10 ECTS credits) och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA).

 

08-544 715 70

För vem: 

Chef eller nyckelperson.

Nivå: 

Detta är en delkurs på MBA-programmet och är öppen för alla. Level 7 (enligt EU:s referensram)
10 ECTS Credits (universitetspoäng
)

Programstart:


Omfattning: 

Fyra seminariedagar. 

Antagningskrav: 

Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Lärare: 

Pontus Wadström doktorand inom strategi och förändring vid KTH samt civilekonom. 

Pris (exkl moms): 

SEK 34.300. MBA-deltagare har särskilt pris. Tentamensavgift tillkommer.