X
GO
en-USsv-SE

Strategisk marknadsföring för bättre styrning och lönsamhet

På starkt konkurrensutsatta marknader är framgång eller misslyckande av en produkt eller tjänst baserat på de marknadsföringsbeslut du fattar.

Mikael Jensen är certifierad managementkonsult (CMC) och VD för ExMI. Han berättar: - Denna kurs kommer att hjälpa dig att fatta de rätta besluten. Du får möjlighet att analysera och kritiskt värdera marknadsföringsproblem och strategiska möjligheter. Kursen hjälper dig också att utveckla och implementera marknadsföringsstrategier och program som tar bäst nytta av sitt företags situation. 

- Denna kurs kommer att hjälpa dig att fatta de rätta besluten. Du får möjlighet att analysera och kritiskt värdera marknadsföringsproblem och strategiska möjligheter. Kursen hjälper dig också att utveckla och implementera marknadsföringsstrategier och program som tar bäst nytta av sitt företags situation. 

 - Du kommer lära dig hur en produkt positionerar sig genom de beslut du fattar samt hur produktens varumärke kan utvecklas. Som marknadsförare måste man också fatta rätt beslut beträffande vilka strategiska och operationella aktiviteter som kommer efterkrävas för att mål ska kunna uppfyllas. Praktikfall ger ytterligare förståelse för hur det fungerar i verkligheten. Jag ser fram emot ditt deltagande på en mycket givande kurs säger Mikael Jensen. 

 

Topics

 • The Marketing Management Process.
 • The Marketing Implications of Corporate and Business Strategies.
 • Understanding Market Opportunities.
 • Understanding Consumer Buying Behaviour.
 • Understanding Business Markets and Buying Behaviour.
 • Measuring Market Opportunities: Forecasting and Market Knowledge.
 • Targeting Attractive Market Segments.
 • Differentiation and Brand Positioning.
 • Product Decisions.
 • Pricing Decisions.
 • Distribution Channel Decisions.
 • Integrated Promotion Decisions.
 • Digital Marketing Decisions.
 • Marketing Strategies for New Market Entries.
 • Strategies for Growth Markets.
 • Strategies for Mature and Declining Markets.
 • Organising and Planning for Effective Implementation.
 • Measuring and Delivering Marketing Performance.


Fördelar

 • Du läser på distans och kan ta tentan på annan ort i världen.
 • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
 • Du får ett gediget utbildningsmaterial.
 • Du får starkt stöd via webben.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du får akademiska poäng och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA).

 

08-544 715 70

För vem: 

Chef eller nyckelperson.

Nivå: 

Motsvarar en delkurs på MBA-programmet (av totalt 9 kurser). Level 7 (enligt EU:s referensram) 
10 ECTS Credits (universitetspoäng).

Programstart:


Omfattning: 

Fyra seminarier

 • Våren 2019
Antagningskrav: 

Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Lärare:

Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC), har sedan 1986 verkat som managementkonsult åt företagsledningar inom ledning, ekonomi och styrning. Har en mycket bred kompetensprofil och håller MBA föreläsningar samt individuell coaching/mentorskap. 

Pris (exkl moms):

SEK 34.300. MBA-deltagare har särskilt pris. Tentamensavgift tillkommer.