X
GO
en-USsv-SE

Finansiell strategi och styrning för klokare beslut!

En viktig faktor för beslutsfattare är att använda marknadsvärden istället för redovisningsvärden som underlag i ekonomiska kalkyler. Aktieägarnas mål är att maximera värdet på bolaget. Kursen ger dig ett helhetsperspektiv inom den finansiella sektorn. Föreläsare är Adri De Ridder, docent Uppsala universitet inom finansiell ekonomi och har publicerat ett flertal fackböcker inom ämnesområdet.

- Idag krävs hög finansiell kompetens för att sitta i en ledningsgrupp. Finansiella verktyg gör det möjligt att synliggöra kassaflöden som är spridda över olika tidsperioder och jämföra aktuella värden. Dessa verktyg gör det möjligt att skapa högre effektivitet. Finansiella begrepp och metoder ger också koppling mellan företagets verksamhet och kapitalmarknader. 

- Det är lättare att förstå beteendet hos aktiemarknaden med kunskap om dessa principer för finansiell analys. Vi jobbar med praktikfall som klargör ytterligare för hur finansiella strategier fungerar i verkligheten säger Adri de Ridder.

 

Innehåll
 • Basic ideas, scope and tools of finance.
 • Fundamentals of company investment decisions.
 • Earnings, profit and cash flow.
 • Investment decisions using weighted average cost of capital.
 • Estimating cash flows for investment projects.
 • Applications of company investment analysis.
 • Risk and company investment decisions.
 • Company dividend policy.
 • Company capital structure.
 • Working capital management.
 • International financial management.
 • Options, agency, derivatives and financial engineering.

 

Fördelar
 • Du läser i seminarieform och kan vid behov ta tentan på olika orter i världen.
 • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
 • Du får gedigen kurslitteratur i bokform och som e-book (för iPad) samt via utbildningens hemsida.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du får akademiska poäng (10 ECTS credits) och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA). 

08-544 715 70

För vem: 

Chef eller nyckelperson.

Nivå: 

Motsvarar en delkurs på MBA-programmet (av totalt 9 kurser). Level 7 (enligt EU:s referensram) 
10 ECTS Credits (universitetspoäng).

Programstart: 


Omfattning: 

Fyra seminarier.

Antagningskrav: 

Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Lärare: 

Adri De Ridder, docent i finansiell ekonomi, Uppsala universitet. Förutom egen forskning har han publicerat ett flertal fackböcker inom ämnet. 

Pris (exkl moms):

SEK 34.300. MBA-deltagare har särskilt pris. Tentamensavgift tillkommer.