X
GO

Externa ekonomiska faktorer påverkar företag och beslutsfattande 

Det är ofta felaktig slutsats att nationalekonomin är irrelevant för att driva ett företag. I själva verket, ekonomiska faktorer påverkar företag och beslutsfattande på tre nivåer. På makronivå är det faktorer såsom konjunktur, räntor och valutakurser som direkt påverkar produktefterfrågan och produktionskostnader. På marknadsnivån är det vilken typ av konkurrens som avgör lönsamheten och affärsstrategin. På företagsnivå är det effektivitet och policys som har en direkt inverkan på företagets framgång såsom marginalanalys, alternativkostnader och vinstmaximering. Om du ignorerar ekonomiska principer, kommer du inte att kunna räkna ut troliga förändringar i marknadsförhållanden, kommer inte förstå konkurrenskrafter och du kommer ha liten uppfattning om hur man skall fördela resurser effektivt.

Jan Bergstrand, Civilekonom och Professor. Nationalekonomi är ett samhällsvetenskapligt ämne som studerar hur ett samhälle använder sina resurser och vilka effekter ekonomisk-politiska åtgärder ger upphov till.

- Teorin om den effektiva marknaden, hävdar att marknaden är effektiv, dvs att marknadens prissättning alltid är rätt och att det inte går att överträffa marknaden i längden. Kort sagt säger den att priset på varan alltid återspeglar efterfrågan på varan säger Jan.

Topics covered

 • Economic concepts, issues and tools.
 • An overview of economics, demand and supply.
 • The market, economic efficiency, organisation of industries.
 • Public goods, externalities, income distribution.
 • International sector, macroeconomics.
 • Income distribution, potential output, circular flow of income.
 • A simple model of income determination.
 • An expanded model of income determination.
 • Fiscal policy, money, the central bank and monetary policy.
 • The quantity theory and the Keynesian theory of money.
 • Integration of the real and monetary sectors of the economy.
 • Inflation and unemployment, the world economy.

 

Fördelar

 • Du läser på distans och kan ta tentan på annan ort i världen.
 • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
 • Du får ett gediget material.
 • Du får ett starkt stöd via webben.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du får akademiska poäng och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA).

 

08-544 715 70

För vem: 

Chef eller nyckelperson.

Nivå: 

Detta är en delkurs på MBA-programmet och är öppen för alla. Level 7 (enligt EU:s referensram)
10 ECTS Credits (universitetspoäng)

Programstart:

Under planering

Omfattning: 

Heldagsseminarier

Antagningskrav: 

Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Lärare: 

Jan Bergstrand, Civilekonom och Professor. 

Pris (exkl moms): 

SEK 34.300. MBA deltagare har särskilt pris. Tentamensavgift tillkommer.