X
GO

Effektiva beslut kräver en förståelse för ekonomisk redovisning

Företagsekonomi innehåller bl a resultaträkningar, balansräkningar och kassaflödesrapporter som ger insikter i företagets finansiella styrka. Många chefer vet inte ens vad den finansiella ställning är i den egna organisationen. För att avgöra hur mycket man ska ta betalt för dina produkter måste du veta hur mycket de kostar, vilket är notoriskt svårt att avgöra. Effektiva beslut kräver en förståelse för ekonomisk redovisning samt deras styrkor och svagheter.

Hans Richter är Fil Kand, MBA och certifierad managementkonsult (CMC). Han berättar:
- Företagsekonomi fokuserar på hur företag och organisationer handskas med att hushålla med begränsade resurser. Företagets strategi påverkas av företagets ekonomiska resurser och av den interna organisationen och de ekonomiska styrsystemen.

Vi belyser både extern- och internredovisning för att bli effektivare i våra beslut. Jag ser fram emot ditt deltagande på en mycket givande kurs, säger Hans Richter.

Profit and loss accounts and balance sheets give insights into the financial strength of competitors but you have to know what you are looking for. Many managers do not even know the financial position of their own organisation. To decide how much to charge for your products you have to know how much they cost, notoriously difficult to determine. Effective decisions require an understanding of financial and management accounting techniques plus their strengths and weaknesses.

Topics covered

 • An introduction to accounting and the accounting equation.
 • The profit and loss account.
 • The balance sheet.
 • The cash flow statement.
 • Framework for financial reporting.
 • Interpretation of financial statements.
 • Emerging issues and managerial options in reporting.
 • An introduction to cost and management accounting.
 • Cost characteristics and behaviour.
 • Allocating costs to jobs and processes.
 • Costs for decision making.
 • Budgeting.
 • Standard costing.
 • Accounting for divisions.
 • Investment decisions.
 • New developments in management accounting.

08-544 715 70

0ör vem: 

Chef eller nyckelperson.

 Nivå: 

Detta är en delkurs på MBA-programmet och är öppen för alla. Level 7 (enligt EU:s referensram)
10 ECTS Credits (universitetspoäng)

Programstart:

Våren 2019

Omfattning: 

Heldagsseminarier

Antagningskrav: 

Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Lärare: 

Hans Richter, Fil kand och MBA, CMC, Managementkonsult. Han går ofta in som controller eller ekonomichef i företag i behov av förstärkt ekonomikompetens. Uppdragsgivarna finns både i Sverige och utomlands. 

 Pris (exkl moms): 

SEK 34.300. MBA deltagare har särskilt pris. Tentamensavgift tillkommer.