GO
en-USsv-SE

Vad är en MBA?

Det finns flera sätt att ta en MBA. Executive Management Institute (EXMI) erbjuder en internationell MBA med examen från Edinburgh Business School (Heriot-Watt University). Många gånger är en MBA en förutsättning för att komma vidare i karriären.

Vad ger då en MBA?
Många vittnar om att man får ett mer strategiskt tänkande och bättre kontroll över ekonomin. Det finns olika metoder för att nå dessa kunskaper. I de traditionella skolorna går man i klasser, gör grupparbeten och i vissa fall gemensamma resor. Ett av syftena är att skapa ett kontaktnät. Denna metod kan vara lämplig för yngre personer, till exempel för de som är under 30 år.

Idag har många svårt att på ihop kalendern vilket gör att de efterfrågar ett modernt och flexibelt studiesätt. På ExMI har i princip alla studerande ledande befattningar och sitter i tillräckligt många arbetsgrupper samt reser inom arbetet. Det gör att de vill ha flexibilitet i studieformen.

Hos ExMI kan du starta när du vill. Du kan studera på distans (online) för att sedan ta vissa kurser med seminarier eller ta hela programmet med seminarier. Du kan göra uppehåll om du önskar eller öka takten, allt efter din egen kalender och kapacitet. Många skolor framhäver att de har flera ackrediteringar vilket är bra men inte allenagörande. Sedan 15 år tillbaka har vi ett av det största programmet i världen. Det klarar man när kvaliteten är hög i programmet.

MBA-program rankas av olika instanser, till exempel Financial Times och utbildningarna på dessa rankinglistor har hög kvalitet. Men 95% av alla utbildningar som går under benämningen MBA finns inte med på rankinglistor, till exempel finns inga svenska program med på listorna. I Sverige finns inte examensformen MBA, men ändå kallar flera skolor sina utbildningar för detta trots att de bara omfattar 60 universitetspoäng (credits). Ska du ta en MBA, välj då en MBA-utbildning från ett av de stora framgångsrika lärosätena med 90 credits. Hit hör Edinburgh Business School (Heriot-Watt University) som ExMI samarbetar med.

Är du nyfiken på hur en MBA-utbildning kan se ut?
Kontakta oss idag och se vårt alternativ. Utbildningen är krävande, flexibel, internationell och prisvärd. Vi gör allt för att du ska bli nöjd.

Mer information: I Sverige är MBA inte en examen reglerad i högskoleförordningen. Istället kan MBA-studenterna i Sverige exempelvis få intyg och diplom över vad de genomgått, eller med avlagd kandidatexamen i botten, få en magisterexamen.

 

Fler funderingar

Vem håller i vårt MBA-program?
Heriot-Watt University är ett av Högskoleverkets godkända universitet och Edinburgh Business School är en organisatorisk enhet inom universitetet. Mer än 11.500 aktiva studenter från över 150 länder studerar vid universitetet och på distans. Executive Management Institute genomför programmet i Sverige med svenska lärare sedan 1999 och har mer än 300 studenter idag.

Vad är en MBA-examen?
MBA står för Master of Business Administration. Det är en amerikansk examen som är närmare 100 år gammal. Intresset för MBA har ökat kraftigt de senaste åren och MBA har blivit ett internationellt varumärke. Det finns dock stora skillnader i kvaliteten mellan olika program. Var på din vakt när du väljer. MBA är en akademisk examen som normalt ger 90 akademiska poäng. Alla program håller inte denna nivå.

Vilken profil har vårt MBA-program?
Med kvalificerad affärslitteratur som produceras av Edinburgh Business School och dess internationella nätverk av professorer, adderar vi till våra svenska lärare för att skapa ett mycket attraktivt program för dig i arbetslivet. I första hand är målgruppen chefer och nyckelpersoner.

Vilka förkunskaper krävs?
Du har en högskoleutbildning/kandidatexamen eller motsvarande och arbetar i ledande ställning eller på väg in i den. Du har goda färdigheter i det engelska språket.

Hur lång tid tar en MBA-utbildning?
Om du läser på halvfart tar studierna ca tre år, men flexibiliteten gör att du kan genomföra utbildningen fortare eller ta längre tid på dig. Programmet omfattar totalt nio moduler. Varje modul med seminarier är åtta veckor, där det ingår fyra seminarier per modul. Läser du på distans lägger du upp studierna efter eget schema.

90 Akademiska poäng
Examen Master of Business Administration är 90 ECTS (European Credit Transfer System). Det motsvarar 90 högskolepoäng och 60 akademiska poäng i det gamla systemet.

Vilken litteratur ingår i utbildningen?
I varje modul ingår kurslitteratur på ca 800 sidor. Litteraturen är skriven på engelska och innehåller uppföljningsfrågor.

Vilket stöd får jag under studierna?
Du får en excellent webbsida för varje ämne med mängder av stöd, tips och exempel på tidigare tentor. Dessutom har du möjlighet att kommunicera med lärare och ansvariga via chat room eller e-post.

Om jag missar ett seminarium?
Du kan med lätthet studera det seminariet på distans och via e-post ställa frågor till läraren.

När är tentamen?
Tentamen går i mars, juni, augusti och december på ExMI i Stockholm men även på 350 andra orter i hela världen. Det betyder att om du till exempel är i USA den aktuella veckan kan du genomföra din tentamen. Edinburgh Business School/Heriot-Watt Universitet ansvarar för examinationen.