X
GO
en-USsv-SE

Vårt flexibla MBA-program från Edinburgh Business School at Heriot-Watt University Skottland är en internationell examensutbildning av toppkvalitet. Heriot-Watt University har fått flera utmärkelser. Du genomför programmet på distans och adderar till online-seminarier. Det är universitet som examinerar och utger akademiska poäng, dvs 90 ECTS Credits.

 

Globaliseringen driver på ledarutvecklingen med ökade kompetenskrav. En MBA-examen (avancerad nivå) motsvarar en kompetensnivå som många arbetsgivare efterfrågar idag. Övervägande av deltagarna som tagit sin internationella MBA-examen menar att de förbättrar avsevärt dina möjligheterna till en snabbare karriär och att utbildningen innebär en stor personlig utveckling.

 

Syfte

MBA ger dig helhetsgrepp inom affärsmannaskap och management och gör att du blir effektivare och växer som ledare. Utbildningen ger dig nya kunskaper och verifierar att du gör rätt saker för att bättre och mer framgångsrikt kunna leda företag och organisationer. MBA-utbildning är i många länder en förutsättning för att kunna avancera och för att överhuvudtaget vara aktuell för vissa chefspositioner.

 

Mål

Efter utbildningen ska deltagaren:

 • Få helhetssyn på företagsledning.
 • Ha strategisk förståelse samt tänka och agera strategiskt.
 • Stärka sin karriärutveckling.
 • Stärka sitt företags lönsamhet och position.

Förkunskaper

Du har en högskoleutbildning/kandidatexamen eller motsvarande och goda färdigheter i det engelska språket. Du har förmodligen varit ute i arbetslivet ett antal år.

 

Tentamen

Tentamen kan genomföras i våra lokaler i Danderyd och går att ta i mars, juni, augusti och december. Dessa går även samtidigt på över 350 andra orter i hela världen. Det betyder att om du till exempel är i USA den aktuella veckan kan du genomföra din tentamen där.

Tentamen sker under överinseende av Edinburgh Business School.

 

Deltagarprofil

MBA-programmet vänder sig till dig som är chef eller nyckelperson med ökade internationella affärskontakter.

 

Omfattning

Nio moduler (kurser), en modul i kvartalet, normalt tar utbildningen 2-3 år på halvfart.

 • Seminarier eller distans (online). Varje kursmodul kräver ca 200 studietimmar.
 • Online-seminarier går att addera till.
 • Inga grupparbeten eller resor. 
 • Du får aktiv studievägledning (Skype) med din handledare.
 • Flexibilitetet gör att du genomför utbildningen i din egen takt. Givetvis får du hjälp med planeringen från oss.
 • Motsvarar 90 ECTS credits.
 • Godkänd utbildning för studiestöd via CSN.

Programmet förutsätter att du har höga ambitioner, men det ger också hög avkastning för dig personligen och även din arbetsgivare.

Har du rätt inställning och motivation så kan vi erbjuda dig en mycket gedigen internationell MBA-utbildning som tar dig vidare, fortare än du anar.

 

MBA struktur

Modulerna (kurserna) kan i princip läsas i vilken ordning som helst men det är klokt att före start lägga upp en studieplan tillsammans med EXMI. Totalt läser du nio moduler varav:

 • Sju obligatoriska kursmoduler
 • Två valbara kursmoduler

​Du kan starta med vilken delkurs som helst, men du bör läsa Accounting före Finance samt lägga Strategic Planning sist av de obligatoriska modulerna.

 

 • Organisational Behaviour
 • Marketing
 • Project Management
 • Accounting
 • Finance
 • Economics
 • Strategic Planning
 • Valbara kurser (electives)

Topics covered

 • Basics of organisational behaviour related to management.
 • Stress and well-being at work.
 • Contemporary theories of motivation.
 • Organisational control and reward systems.
 • Job design and employee reactions to work.
 • Workgroup dynamics and group-based problem solving.
 • Influence processes in organisations: power, politics, leadership.
 • Organisational design and new service-driven organisations.
 • Managing transitions: organisational culture and change.

Topics Covered

 • The Marketing Management Process.
 • The Marketing Implications of Corporate and Business Strategies.
 • Understanding Market Opportunities.
 • Understanding Consumer Buying Behaviour.
 • Understanding Business Markets and Buying Behaviour.
 • Measuring Market Opportunities: Forecasting and Market Knowledge.
 • Targeting Attractive Market Segments.
 • Differentiation and Brand Positioning.
 • Product Decisions.
 • Pricing Decisions.
 • Distribution Channel Decisions.
 • Integrated Promotion Decisions.
 • Digital Marketing Decisions.
 • Marketing Strategies for New Market Entries.
 • Strategies for Growth Markets.
 • Strategies for Mature and Declining Markets.
 • Organising and Planning for Effective Implementation.
 • Measuring and Delivering Marketing Performance.

Topics Covered

 • Individuals and team issues.
 • Project risk management.
 • Project management.
 • Organisational structures and standards.
 • Project time planning and control.
 • Project cost planning and control.
 • Project quality management.

Topics Covered

 • An introduction to accounting and the accounting equation.
 • The profit and loss account.
 • The balance sheet.
 • The cash flow statement.
 • Framework for financial reporting.
 • Interpretation of financial statements.
 • Emerging issues and managerial options in reporting.
 • An introduction to cost and management accounting.
 • Cost characteristics and behaviour.
 • Allocating costs to jobs and processes.
 • Costs for decision making.
 • Budgeting.
 • Standard costing.
 • Accounting for divisions.
 • Investment decisions.
 • New developments in management accounting.

Topics Covered

 • Basic ideas, scope and tools of finance.
 • Fundamentals of company investment decisions.
 • Earnings, profit and cash flow.
 • Investment decisions using weighted average cost of capital.
 • Estimating cash flows for investment projects.
 • Applications of company investment analysis.
 • Risk and company investment decisions.
 • Company dividend policy.
 • Company capital structure.
 • Working capital management.
 • International financial management.
 • Options, agency, derivatives and financial engineering.

Topics covered

 • Economic concepts, issues and tools.
 • An overview of economics, demand and supply.
 • The market, economic efficiency, organisation of industries.
 • Public goods, externalities, income distribution.
 • International sector, macroeconomics.
 • Income distribution, potential output, circular flow of income.
 • A simple model of income determination.
 • An expanded model of income determination.
 • Fiscal policy, money, the central bank and monetary policy.
 • The quantity theory and the Keynesian theory of money.
 • Integration of the real and monetary sectors of the economy.
 • Inflation and unemployment, the world economy.

Topics covered

 • Introduction to strategy, planning and structure.
 • Modelling the strategic planning process.
 • Company objectives.
 • The company and the economy.
 • The company and the market.
 • Internal analysis of the company.
 • Making choices among strategies.
 • Implementing and evaluating strategy.
 

Specialist MBA

Du kan även lägga till ytterligare två kursmoduler så att du kommer upp i totalt elva moduler och få en specialist-MBA (Financial Management eller Marketing).

 

Litteratur

Kurslitteraturen är gedigen och pedagogisk. Författarna är ledande personer från olika universitet och har också stor praktisk erfarenhet av ledarskapsarbete. Du får alltid tillgång till kurslitteratur i PDF (elektroniskt) och bokform samt via kursens hemsida. Se exempel från kursen Organisational Behaviour.

 

Nu finns kurslitteratur som ljudbok

Idag har de flesta av deltagarna någon form av läsplatta för kurslitteraturen. Det går numera också att ladda ner kurslitteraturen som e-book och lyssna på materialet. Kindleanvändare kan enkelt få materialet som ljudbok - ett bra komplement vid inlärningen och särskilt användbart vid speciella tillfällen, till exempel bilkörning. Kursmaterialet finns i formaten .mobi och .epub. 

 

Kursens hemsida

Du får en välutvecklad kurssida där du har tillgång till aktuella moduler, tidigare tentor, självtester och kontakt med fakulteten.

 

Vanliga frågor

Här finner du mer om vanliga frågor & svar

 
Examination
MBA-examen är en mycket speciell cermoni för våra studenter. Det är kulmen av tuffa studier och dörröppnare för nästa spännande fas i karriären. Framgångsrika studenter får sina utmärkelser från Heriot-Watt University. Examensceremonin i Edinburgh är en hyllning till din prestation och en möjlighet att träffa studiekamrater från många olika länder.
 

08-544 715 70

För vem: 

Chef eller nyckelperson

Nivå: 

Level 7 (enligt EU:s referensram) 90 ECTS Credits

Programstart: 

Seminarier (online) startar löpande. Distansutbildning startar du efter egen studieplan.

Omfattning: 

Nio kurser, en kurs i kvartalet (halvfart). 

Nio delkurser:

1. Accounting*
2. Economics
3. Finance*
4. Marketing
5. Organisational Behaviour
6. Project Management
7. Strategic Planning
8. Elective course 1
9. Elective course 2

*) We are replacing Finance and Accounting with Financial Decision Making and Leadership will be a core module. 


Pris: 
 • MBA distans (online) SEK 117.000
 • Tentamensavgift SEK 2.000 tillkommer. Priser exkl moms.  
Övrigt