GO
en-USsv-SE

Sammanslagningar och förvärv skapar sällan aktieägarvärde. Varför? Det finns tre svar på detta.

Först måste organisationer vara klara över sina strategiska syften. Ofta misslyckas de med att inse att deras förmågor och marknadssegment inte stämmer överens. För det andra är det pris som betalas ofta alltför högt i och med att potentiella vinster ingår i anbudet, vilket ofta händer i ett anbudsförfarande. Ofta förstår inte chefer när de ska sluta driva upp priset.

Sist men inte minst krävs förändringar i processer för att uppnå en lyckad integration. Även om det är en bra strategisk passform och ett rimligt pris har betalats, så finns risken att värdeskapandet inte realiseras. Alla dessa tre aspekter måste vara rätt.

Innehåll

 • Strategisk inriktning
 • Varför fusioner misslyckas
 • Värdering
 • Anbudstaktik
 • Due diligence
 • Implementering
 • Projektledning för genomförande
 • Utveckla genomförandeplanen
 • Verkställa genomförandeplanen
Mergers and Acquisitions är en valbar modul från MBA-programmet.
Du får ett utbildningsbevis (Certificate) och möjlighet för fortsatta studier till en internationell MBA-examen.

Fördelar
 • Du läser på distans och kan ta tentan på annan ort i världen.
 • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
 • Du får ett gediget utbildningsmaterial.
 • Du får ett starkt stöd via webben.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du får akademiska poäng och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA).

MBA utbildningen har varit väldigt utvecklande och gett mig verktyg att applicera kunskaperna praktiskt I arbetslivet. Flexibiliteten med att läsa på distans passar perfekt med ett jobb som innebär mycket resande.

Marie Lobéus, MBA, CFO, Hoist Technology AB

Att efter nära trettio år inom konsultyrket få ta del av PMC programmet var ett lyft. Jag upplevde utbildningen som mycket professionell och inte minst, som en krävande utmaning. 

Dag Larsson, PMC & CMC Ekan
Läs mer

08-544 715 70

Profile
Manager and key persons

Level
Level 7 (according to the EU framework)

Module
Mergers and Acquisitions

Width
About 200 hours. You will receive an international certificate from one of the world's leading universities, Heriot-Watt University. 10 ECTS (European Credit Transfer System) Credits.

Entry condition
Bachelor degree or equivalent.

Start
Distance learning starts individually.

Fee
SEK 13.000 excl VAT.
Examination fee is not included.