GO
en-USsv-SE

Så ser du till att strategierna förverkligas
Det råder oftast ingen brist på god strategisk planering i organisationer. Däremot kan själva genomförandet av strategierna vara mindre bra. Kursen utforskar de viktigaste utmaningarna för högre chefer som önskar utföra strategin. Den beskriver hur en praktisk och noggrann process införs och hur man genomför konceptuella planer med konkreta åtgärder som ger resultat.

Metoderna visar också hur chefer kan utforma och genomföra strategin genom att anpassa verksamheten efter strategiska mål på ett effektivt sätt. Viktiga parametrar som resultatmätning, organisationsstruktur och belöningssystem är också betydelsefulla för att visa hur de påverkar genomförandet. En närmare utredning av konkurrensfördelar visar hur strategin ger konkurrenskraft på lång sikt. En fördjupad fallstudie baserad på affärssituationer ger ytterligare inblick i hur man skapar strategier som fungerar i praktiken.

Innehåll

  • Making Strategy Work - är en process för att länka strategi till handling.
  • Organisatoriska mönster, processer och system.
  • Använda orsakssamband för att anpassa verksamheter som har mål.
  • Konkurrensfördelar och strategin genomförs.
Fördelar
  • Du läser på distans och kan ta tentan på annan ort i världen.
  • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
  • Du får ett gediget utbildningsmaterial.
  • Du får ett starkt stöd via webben.
  • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
  • Du får akademiska poäng och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA).

MBA utbildningen har varit väldigt utvecklande och gett mig verktyg att applicera kunskaperna praktiskt I arbetslivet. Flexibiliteten med att läsa på distans passar perfekt med ett jobb som innebär mycket resande.

Marie Lobéus, MBA, CFO, Hoist Technology AB

Att efter nära trettio år inom konsultyrket få ta del av PMC programmet var ett lyft. Jag upplevde utbildningen som mycket professionell och inte minst, som en krävande utmaning. 

Dag Larsson, PMC & CMC Ekan
Läs mer

08-544 715 70

Profile
Manager and key persons

Level
Level 7 (according to the EU framework)

Module
Making Strategies Work

Width
About 200 hours. You will receive an international certificate from one of the world's leading universities, Heriot-Watt University. 10 ECTS (European Credit Transfer System) Credits.

Entry condition
Bachelor degree or equivalent.

Start
Distance learning starts individually.

Fee
SEK 13.000 excl VAT.
Examination fee is not included.