GO
en-USsv-SE

Denna kurs behandlar ämnet performance management, en kontinuerlig process att identifiera, mäta och utveckla prestanda i organisationer genom att länka varje individs prestation till organisationens övergripande uppdrag och mål.

Performance management system beskrivs som viktigt verktyg för att förändra människors talang och motivation till en strategisk organisatorisk fördel. Dessutom är performance management en integrerad del av alla organisatoriska enheter och inte bara del av HR-funktionen.

Innehåll

 • Resultatstyrning och belöningssystem i sitt sammanhang.
 • Performance management process.
 • Resultatstyrning och strategisk planering.
 • Definition av prestanda och val en mätmetod.
 • Att mäta resultat och beteenden.
 • Samla in information.
 • Att införa ett system för performance management.
 • Resultatstyrning och medarbetarutveckling.
 • Färdigheter inom performance management.
 • Belöningssystem och juridiska frågor.
 • Hantera teamets prestationer.
Fördelar
 • Du läser på distans och kan ta tentan på annan ort i världen.
 • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
 • Du får ett gediget material.
 • Du får ett starkt stöd via webben.
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du får akademiska poäng och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA).

MBA utbildningen har varit väldigt utvecklande och gett mig verktyg att applicera kunskaperna praktiskt I arbetslivet. Flexibiliteten med att läsa på distans passar perfekt med ett jobb som innebär mycket resande.

Marie Lobéus, MBA, CFO, Hoist Technology AB

Att efter nära trettio år inom konsultyrket få ta del av PMC programmet var ett lyft. Jag upplevde utbildningen som mycket professionell och inte minst, som en krävande utmaning. 

Dag Larsson, PMC & CMC Ekan
Läs mer

08-544 715 70

Profile
Manager and key persons

Level
Level 7 (according to the EU framework)

Module
Performance Management

Width
About 200 hours. You will receive an international certificate from one of the world's leading universities, Heriot-Watt University. 10 ECTS (European Credit Transfer System) Credits.

Entry condition
Bachelor degree or equivalent.

Start
Distance learning starts individually.

Fee
SEK 13.000 excl VAT.
Examination fee is not included.