X
GO

Läs MBA delkurser (online) som ger 10 ECTS credits per kurs 

Det finns många som studerar på distans hos ExMI, du väljer att läsa när det passar dig. Det finns antagligen lika många skäl till att studera på distans som det finns deltagare.
Kurserna är på masternivå. Du skriver din tenta hos Exmi men kan även skriva tentan på många större internationella orter. Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet. Du får 10 akademiska poäng per kurs som du kan använda för att bygga vidare för en internationell examen MBA eller MSc (totalt 90 ECTS Credits). Du har textbok som också finns elektroniskt samt en välutvecklad kurssida på webben som stöd för inlärningen. Se menyn inom nedan områden: