GO
en-USsv-SE


 

Anders Baude, civilekonom och CMC, är VD för managementkonsultföretaget Implement sedan 2003. Han har 15 års erfarenhet som konsult med inrktning mot strategifrågor, organisationsutveckling och förändringsledning. Han har varit rådgivare vid ett stort antal förändringsprocesser i medelstora och stora organisationer. Anders var ordförande för branschorganisationen Sveriges Managementkonsulter under perioden 2002 - 2008.
 

Adri De Ridder, docent i finansiell ekonomi och verksam vid Uppsala universitet. Förutom egen forskning har han publicerat ett flertal fackböcker inom ämnesområdet.

Ann Jönsson Lindström, är managementkonsult, inom kommunikation, affärer, ledarskap och ny teknik samt har styrelseuppdrag i mindre och medelstora företag. Hon har bland annat varit VD för shoppingportalen Torget, informationsdirektör på Digital Equipment, ansvarig för Telias skol- och högskoleprogram och jobbat med affärsutveckling på Sydkraft.
 

Per Bång, CMC, har i 30 år drivit egna och andras verksamheter inom konsulting, IT/ERP och tjänster. Som konsult hjälper Per företag med förändringsledning, omvärldsbaserad strategiutveckling, ledningsgruppsutveckling och mentorskap.

Bo Tonnquist, är verksam som konsult och lärare hos Baseline Management AB. Han har många års erfarenhet som marknadsförare, affärsutvecklare, projektledare och chef inom såväl svenskt näringsliv som internationellt. Bo arbetar bland annat med handledning, behovsanalyser, processkartläggningar och metodutveckling. Han har författat flera läro- och handböcker i ledarskap och är ofta anlitad som föreläsare vid konferenser och mässor. Bo har tidigare varit styrelsemedlem av International Project Management Associations, IPMA, som är en certifieringsstyrelse för projektledare.

Hans Richter, Fil kand och MBA, CMC, managementkonsult. Han går ofta in som controller eller ekonomichef i företag i behov av förstärkt ekonomikompetens. Uppdragsgivarna finns både i Sverige och utomlands.

Jan Bergstrand, Civilekonom med doktorsexamen inom ekonomisk styrning och professor vid Norges Handelshögskola i Bergen.Tidigare chef för verksamhetsledning på RRV. Under många år konsult inom ekonomisk styrning och programdirektör för ett stort antal företagsledarutbildningar med internationell inriktning. 

Bo Gauffin, managementkonsult (PMC) inom affärsutveckling och ledarskap. 25 års erfarenhet av försäljning och marknadsföring inom multinationella företag såsom Philips, Digital, Frontec och Toshiba. Där har Bo haft ledande positioner såsom Key Account Manager, försäljningschef, affärsområdeschef, nordisk partnerchef och landschef. Som konsult har Bo även arbetat som inhyrd VD i ett mindre IT-bolag. Bo blev egen företagare 2006 och har sedan dess arbetat med affärsutveckling och ledarskap med uppdrag inom ett antal stora börsbolag. 

Lars Albinsson, har under en tioårsperiod arbetat med IT-driven affärsutveckling inom konsultbolaget Unusual Systems AB, där Lars var en av grundarna tillika VD. Arbetar idag som managementkonsult med inriktning på produkt- och affärsutveckling, har några styrelseuppdrag och skriver på en doktorsavhandling vid högskolan i Borås och Linköpings Universitet.

Louise von Matern, CMC, managementkonsult och partner i Implement MP AB, har 20 års erfarenhet av extern och intern kommunikation, varav 10 år som PR-konsult och 5 år som managementkonsult med inriktning förändringskommunikation och organisationskultur. Louise tränar talespersoner i att planera och framföra muntliga budskap, och utbildar i frågor kring det kommunikativa ledarskapet. 

Knut Fahlén, CMC, Ekonomie Doktor i företagsekonomi, särskilt kostnads- och intäktsanalys och managementkonsult på Ekan AB. Knut har kompetensutvecklat över 500 ekonomer i att bli bättre analytiker och business partners. Han har uppdrag åt Västsvenska Handelskammaren att coacha ekonomichefer och controllers. Knut arbetar som managementkonsult i såväl offentlig sektor som privat sektor med områden som rör projektledning, ekonomistyrning, förändringsledning, verksamhetsutveckling och upphandling och styrning inom IT-området. 

Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och Certified Management Consultant (CMC). Sedan 1986 har Mikael verkat som managementkonsult åt företagsledningar med fokus på ledning, ekonomi och styrning. Mikael har en mycket bred kompetensprofil och håller både MBA-föreläsningar och genomför individuell coaching/mentorskap för deltagare i de olika programmen inom EXMI.

Öjvind Norberg, CMC, MBA och VD för Board and Management AB. Öjvind är initiativtagare och grundare till StyrelseAkademien i Sverige. Han har arbetat med både internationella utbildningsuppdrag och inom det svenska näringslivet. Öjvind arbetar idag främst som styrelseledamot, rådgivare till ägargrupper och företagsledare samt som föreläsare.

Pontus Wadström, grundare av A Real Movement och doktorand inom strategi och förändring vid KTH samt civilekonom och beteendevetare från Linköpings universitet. Pontus är verksam som rådgivare, konsult och utbildare. Även författat boken Strategi är ett verb, som ger förslag på hur ledare och medarbetare kan stärka beteenden som leder till reella resultat och därigenom skapa en smart organisation med anpassningsförmåga och handlingskraft.Med reservation för ändringar.