GO
en-USsv-SE

En handfast utbildning för dig som vill utvecklas i rollen som professionell managementkonsult. Du avslutar utbildningen med att ta en certifiering.

För vem
Programmet vänder sig framför allt till dig som är specialistkonsult och vill bredda dig. Du jobbar kanske som verksamhetskonsult, senior advisor, affärskonsult eller liknande och vill ta nästa karriärsteg. Eller så vill du starta egen konsultverksamhet och söker en plattform att utgå från. Utbildningen PMC ger dig ett försprång som managementkonsult och förbereder dig för certifiering baserad på ISO-standarden.

Omfattning
Totalt tio sessioner online (2 1/2 timmer per vecka).  Utbildningen avslutas med skriftligt prov för att erhålla konsultcertifieringen.

Mål
Att utveckla relevanta kunskaper och stärka din kompetens för hur man arbetar som managementkonsult på det professionella planet.

Så går det till i praktiken
Du deltar i lärarledda seminarier online samt jobbar med ”business cases” från Harvard Business School. Det handlar om verklighetsbaserade beskrivningar av situationer i företag, där ett konkret problem ska lösas. Du tar en certifiering som på ett trovärdigt sätt synliggör din kunskap både inom nuvarande organisation och gentemot marknaden.

Fördelar 

  • Du slipper resor och frigör tid.
  • Du utbildas av professionella lärare som är certifierade. 
  • Du får ett gediget utbildningsmaterial och tillgång till kurssida med support.
  • Du upprätthåller etiska regler och förhållningssätt. 
  • Du tränas i förmågan att lösa problem. 
  • Du omsätter kunskaperna direkt i yrkesprofessionen. 
  • Du erhåller en konsultcertifiering baserad på ISO-standard. 

Efter avslutad utbildning har du alla förutsättningar att uppnå goda resultat som managementkonsult. Du känner dig också tryggare och säkrare i konsultrollen.

Programinnehåll:

1. Rollen som managementkonsult
Managementkonsulter bör utmärkas av gedigen kunskap, stor erfarenhet, professionella värderingar och ett etiskt förhållningssätt. Du lär dig om de olika rollerna som finns inom yrket vilka gör att problem kan tacklas från flera perspektiv och att olika lösningar kan nås.

2. Modeller och verktyg
Det finns många modeller och metoder att nyttja i samband med uppdrag. Som managementkonsult är mångfalden viktig. Under utbildningen utvecklar du din kompetens om hur du använder dessa modeller, verktyg och metoder i praktiken.

3. Konsultativa arbetssätt och beteendekunskap
För att kvaliteten ska bestå genom hela konsultprocessen är det viktigt att diagnostisera, planera, implementera och göra avslut på ett för parterna professionellt sätt. Professionalitet är inget man köper utan förvärvar. Du lär dig metodiken kring professionellt agerande som skapar ökat värde för kunden och ökad trovärdighet för dig. Vidare får du lära dig hur betydande det är att förstå ditt och andra människors beteende för att klara konsultrollen.

4. Perspektiv på företagsledning
Att förstå hur en företagsledning arbetar är en central kunskap för managementkonsulter. Olika funktioner inom till exempel ekonomi, HR, marknadsföring, ledning och offentliga sektorn kräver olika kompetenskrav. Du lär dig att förstå hur företagsledningar driver anpassning till internationell konkurrens allt hårdare.

5. Konsultaffärens strategier
Att bearbeta marknaden och ta hem en order är en tuff uppgift. För att bli framgångsrik krävs bra marknadsföring och trovärdig införsäljning. Du använder lärdomarna från PMC för att utveckla framtidens konsultuppdrag. Du lär dig olika effektiva sätt att bedriva relationsmarknadsföring för att skapa affärer.


Beteendeanalys i tre dimensioner 

Redan dag ett startar vi en beteendeanalys kallad IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

 

Certifierad PMC Managementkonsult 

Certifieringen Professional Management Consultant (PMC) INGÅR i priset och säkerställer att du uppfyller specifika kunskapskrav inom professionen managementkonsult. Den synliggör din kunskap som baseras på ISO-standarden för managementkonsulting samt anvisad litteratur. Du stärker din egen utveckling och gynnas troligen vid upphandlingar av konsulttjänster.

Läs mer - Klicka här

08-544 715 70

För vem
För dig som vill utvecklas i rollen som professionell managementkonsult. 

Nivå
Level 5 (enligt EU:s referensram)

Omfattning
Totalt tio sessioner (2 1/2 timme per gång). Avslutas med skriftligt prov för att erhålla konsultcertifiering.


Innehåll
1. Rollen som managementkonsult
2. Modeller och verktyg
3. Konsultativa arbetssätt
4. Perspektiv på företagsledning
5. Konsultaffärens strategier

6. Certifiering

Sessioner ONLINE

  •  Start 30 september 2020

Pris
SEK 28.600 exkl. moms