X
GO
en-USsv-SE

ExMI erbjuder ett kraftfullt program för dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult.

För vem
Programmet vänder sig framför allt till dig som är specialistkonsult och vill bredda dig. Du jobbar kanske som verksamhetskonsult, senior advisor, affärskonsult eller liknande och vill ta nästa karriärsteg. Eller så vill du starta egen konsultverksamhet och söker en plattform att utgå från. Utbildningen PMC ger dig ett försprång som managementkonsult och förbereder dig för certifiering baserad på ISO-standarden.

Omfattning
Totalt fem seminariedagar, kräver dessutom cirka fem timmar i veckan i individuellt arbete. Programmet omfattar totalt 90 timmar. För att bli diplomerad krävs närvaro under minst 4 av 5 seminariedagar samt godkänt teori- och projektarbete.

Mål
Att utveckla relevanta kunskaper och stärka din kompetens för hur man arbetar som managementkonsult på det professionella planet.

Så går det till i praktien
Du deltar i seminarier, workshops och löser ”business cases” från Harvard Business School. Det handlar om verklighetsbaserade beskrivningar av situationer i företag, där ett konkret problem ska lösas.

Fördelar 

 • Du träffar välmeriterade personer inom professionen.
 • Du utbildas av professionella lärare som är certifierade. 
 • Du får ett gediget utbildningsmaterial.
 • Du upprätthåller etiska regler och förhållningssätt. 
 • Du tränas i förmågan att lösa problem. 
 • Du omsätter kunskaperna direkt i praktiken. 
 • Du breddar din kunskap inom yrkesprofessionen. 

Efter avslutad utbildning har du alla förutsättningar att uppnå goda resultat som managementkonsult. Du känner dig också tryggare och säkrare i konsultrollen.

Programinnehåll:

1. Rollen som managementkonsult
Managementkonsulter bör utmärkas av gedigen kunskap, stor erfarenhet, professionella värderingar och ett etiskt förhållningssätt. Du lär dig om de olika rollerna som finns inom yrket vilka gör att problem kan tacklas från flera perspektiv och att olika lösningar kan nås.

2. Modeller och verktyg
Det finns många modeller och metoder att nyttja i samband med uppdrag. Som managementkonsult är mångfalden viktig. Under utbildningen utvecklar du din kompetens om hur du använder dessa modeller, verktyg och metoder i praktiken.

3. Konsultativa arbetssätt och beteendekunskap
För att kvaliteten ska bestå genom hela konsultprocessen är det viktigt att diagnostisera, planera, implementera och göra avslut på ett för parterna professionellt sätt. Professionalitet är inget man köper utan förvärvar. Du lär dig metodiken kring professionellt agerande som skapar ökat värde för kunden och ökad trovärdighet för dig. Vidare får du lära dig hur betydande det är att förstå ditt och andra människors beteende för att klara konsultrollen.

4. Perspektiv på företagsledning
Att förstå hur en företagsledning arbetar är en central kunskap för managementkonsulter. Olika funktioner inom till exempel ekonomi, HR, marknadsföring, ledning och offentliga sektorn kräver olika kompetenskrav. Du lär dig att förstå hur företagsledningar driver anpassning till internationell konkurrens allt hårdare.

5. Konsultaffärens strategier
Att bearbeta marknaden och ta hem en order är en tuff uppgift. För att bli framgångsrik krävs bra marknadsföring och trovärdig införsäljning. Du använder lärdomarna från PMC för att utveckla framtidens konsultuppdrag. Du lär dig olika effektiva sätt att bedriva relationsmarknadsföring för att skapa affärer.

Beteendeanalys i tre dimensioner 

Redan dag ett startar vi en beteendeanalys kallad IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

 

08-544 715 70

För vem
För dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult. 

Nivå
Level 5 (enligt EU:s referensram)

Omfattning
Totalt fem dagar, kräver dessutom fem timmar i veckan i eget arbete.

Innehåll
1. Rollen som managementkonsult
2. Modeller och verktyg
3. Konsultativa arbetssätt
4. Perspektiv på företagsledning
5. Konsultaffärens strategier

Seminariedagar

 • Torsdag den 12 september 2019  
 • Torsdag den 26 september
 • Torsdag den 10 oktober
 • Torsdag den 24 oktober
 • Torsdag den 7 november


Plats
Danderyd med 10 +/- 2 deltagare per grupp

Pris
SEK 24.700 exkl. moms