GO
en-USsv-SE

Hur lyckas du med framgångsrik försäljning av kvalificerade konsulttjänster? För att få förtroendet att leverera råd och stöd till uppdragsgivaren krävs professionell försäljning. Framgången kräver bra marknadsföring, trovärdig införsäljning och goda referenser.

Programmets fokus

 • Hur du segmenterar marknaden.
 • Tekniker för att optimera, värdera och styra försäljningen mot uppsatta mål.
 • Problemidentifiering för att skriva värdeskapande offerter och avtal.
 • Hur du leder och styr försäljningen med hjälp av planer, nyckeltal och strukturerad bearbetning.

Deltagarprofil
Programmet vänder sig framför allt till dig som är konsult och vill utvecklas inom marknadsföring och försäljning av kvalitativa konsulttjänster.

Mål
Du vill utveckla din förmåga till framgångsrik försäljning av kvalitativa konsulttjänster.

Arbetssätt
Vi genomför seminarier, workshops samt "business cases" från Harvard Business School. Det handlar om verklighetsbaserade beskrivningar av situationer i företag, där ett konkret problem ska lösas.

Fördelar

 • Du får ett program som är specialanpassat för ditt företag och ditt företags gemensamma mål.
 • Du får ett gediget utbildningsmaterial.
 • Du stärker din position.
 • Du tränas i förmågan att lösa problem.
 • Du omsätter kunskaperna direkt i praktiken.
 • Du breddar din kunskap inom tjänsteförsäljning.
 • Du träffar välmeriterade lärare/managementkonsulter.

1. RELATIONSMARKNADSFÖRING

 • Segmentering, positionering och differentiering
 • Kundrelationer och förtroende
 • Definition av nyckelkunder
 • Införsäljningsfas i konsultprocessen
 • Lönsamhet och prismodeller
 • Ett av de viktigaste momenten i säljarbetet är  att skapa förtroende genom ett trovärdigt budskap. Vi går igenom hur man med hjälp av relationsbaserad försäljning hittar nya och utvecklar befintliga kunder.

2. ATT SÄLJA KONSULTUPPDRAG

 • Prospektering
 • Boka och genomföra möten
 • Behovsanalys
 • Argumentation, 3A-metodik
 • Avslut och uppföljning
 • Här kommr vi att fokusera på hur man skapar en struktur i sin egen prospektering, kundbearbetning och uppföljning.

3. KUNDNYTTA OCH FÖRVÄNTNINGAR 

 • Offert och avtal
 • Unique Selling Points (USP)
 • Uppföljning
 • Med hjälp av en bra behovsanalys kan man argumentera utifrån sina egna USP:ar och därmed skapa den plattorm som gör det möjligt att skapa effektiva och lönsamma avslut.

4. STRATEGIER FÖR KONSULTFÖRSÄLJNING

 • Beläggningsgrad
 • Konsulter som belägger andra konsulter
 • Aktiva kundplaner
 • Effektiva kundrelationer
 • Här bygger vi vidare på den nyckelkundsstrategi som vi lade grunden till i avsnitt ett och arbetar fram en personlig KAM-plan för framtida kundbearbetning.

08-544 715 70

För vem
Utbildningen vänder sig till dig som är specialistkonsult eller dig som redan är managementkonsult. Du vill få handfasta kunskaper inom marknadsföring och försäljning. 

Nivå
Level 5 (enligt EU:s referensram)

Datum
Företagsinterna starter

Omfattning
Totalt fyra dagar, varanan vecka mellan kl 9.00-16.30. Kräver dessutom ca fem timmar per vecka i eget arbete. EFK omfattar ca 70 timmar och undervisningen sker under fyra seminarie-dagar. Utbildningen kräver dessutom ca fem timmar i veckan i individuellt arbete.  För att bli examinerad  krävs 80% närvaro samt godkänt teori- och projektarbete.

Innehåll
1. Relationsmarknadsföring
2. Att sälja konsultuppdrag
3. Kundnytta och förväntningar
4. Strategier för konsultförsäljning

Pris
SEK 22.500 exkl. moms

Plats
Danderyd (max 10 deltagare per grupp)