GO
en-USsv-SE

Certifierad PMC Managementkonsult 

Certifieringen Professional Management Consultant (PMC) säkerställer att du uppfyller specifika kunskapskrav inom professionen managementkonsult. Den synliggör din kunskap som baseras på ISO-standarden för managementkonsulting samt anvisad litteratur. Du stärker din egen utveckling och gynnas troligen vid upphandlingar av konsulttjänster.

Syftet med en certifiering är att på ett trovärdigt sätt synliggöra din kunskap, både inom nuvarande organisation och gentemot marknaden. Ett bra sätt att kvalitetssäkra dina yrkeskunskaper och öka konkurrenskraften. Kraven på kunskap och kompetens ökar snabbt i arbetslivet. Därmed ökar också behovet av att på ett tillförlitligt sätt kunna värdera och bekräfta kunskap. Naturligtvis är det då en fördel att bedömningen utförs av en extern part med förankring i både akademin och etablerade standarder.

 

Mål
 
 • Öka konkurrenskraften med synliggjorda kunskaper.
 • Kvalitetssäkring för professionen.
 • Utveckla kompetensen som managementkonsult.
 • Bredda kunskapen inom managementområdet.
 • Öka tilliten i klientrelationerna.
 • Upprätthålla etiska regler och förhållningssätt.

 

Fördelar för dig:

 

 • Du kvalitetssäkrar dina yrkeskunskaper.
 • Du synliggör din kunskap inom professionen.
 • Du särskiljer dig på marknaden.
 • Certifieringen baseras på ISO standarden för managementkonsulttjänster.

 

PMC Certifieringsprocess

 

 1. Kandidaten handleds (online) för att färdigställa dokument inför certifieringen.
 2. Kandidaten upprättar ett professionellt CV.
 3. Kandidaten beskriver ett genomfört konsultuppdrag samt uppger en referens.
 4. Kandidaten upprättar en personlig utvecklingsplan enligt PMC standard för de kommande tre åren.
 5. Tentamen genomförs (tre timmar) på ett anvisat praktikfall med en tänkbar lösning på problemet. Källhänvisning sker till angiven standard och litteratur. 
 6. Certifieringsbevis utges med varaktighet i tre (3) år.

 

Handledning

Inför certifieringen får du handledning (online) under en halvdag.

 

Krav

Kandidaten ska uppvisa handlingar som visar att hen de senaste tre åren verkat som konsult. Det inkluderar yrkesinslag som t ex managementkonsultationer, försäljning av tjänst, roll som konsultchef och träning/utbildning av kunder. Hit räknas också om kandidaten arbetat med branschfrågor för managementkonsulter eller publicerat inom yrket.

 

Certifieringsbevis

Certifieringen gäller i tre (3) år därefter sker en förnyelseprocedur med obligatoriskt deltagande i konferens för verifiering av sin kompetens. 

Certifieringsrådet arbetar med hög integritet och verkar under sekretess. Certifieringsrådet består av två ledamöter. Certifieringsrådet beslutar därefter om kandidatens godkännande. Om beslutet är nekande har kandidaten ytterligare en möjlighet till certifiering, men först efter ett år.

Samtliga beslut meddelas skriftligen och PMC certifieringsbevis utsänds. 

1. Du har högskoleutbildning eller motsvarande. Examensbevis och CV inlämnas. Du har minst fem års yrkesverksamhet samt har arbetat minst i tre år som managementkonsult. 

2. Du har under de tre senaste åren haft managementkonsulting som en betydande del av din verksamhet. Detta kan inkludera samråd med kunder, försäljning, förvaltning och/eller stöd av konsultation/träning av konsulter. 

3. Du är yrkesmässigt oberoende visavi dina kunder oavsett om du är extern konsult eller internkonsult. 

MBA - Master of Business Administrat

08-544 715 70

Antagningskrav

Du har högskoleutbildning eller motsvarande. Examensbevis och CV inlämnas. Du har minst tre års yrkesverksamhet. Du har under de två senaste åren haft konsulting som en betydande del av din verksamhet. Detta kan inkludera samråd med kunder, försäljning, förvaltning och/eller stöd av konsultation/träning av konsulter. 

 

För vem

Certifieringen vänder sig till dig som är konsult och vill synliggöra dina kunskaper som en professionell managementkonsult.

 

Nivå

Level 5 (enligt EU:s referensram)


Omfattning

Handledning omfattar en halvdag (online). Certifieringen gör du genom ett skriftligt prov. Kräver dessutom ca 25 timmar i eget arbete.

Individuella starter.


Pris

SEK 14.000 exkl. moms.

Tillkommer litteratur och standard.


Plats

Certifiering sker under tre timmar med fysisk närvaro hos ExMI.


Övrigt

Vi rekommenderar att du har gått PMC eller motsvarande.