X
GO
en-USsv-SE

Yrket som managementkonsult är både givande och krävande. Det har en bredd och ett djup som få andra yrken men kräver ständig kompetensutveckling.


ExMI erbjuder ett fortsättningsprogram för dig som vill utvecklas i rollen som managementkonsult. Du kan även efter speciella kriterier ta en certifiering - Certified Management Consultant (CMC).

För vem

Programmet vänder sig till dig som är managementkonsult och vill både fördjupa och bredda dina kunskaper. Du har också genomgått PMC steg 1 eller motsvarande. Du strävar efter en framtida internationell certifiering.

Mål

Att utveckla relevanta och fördjupade kunskaper och stärka din kompetens som managementkonsult på det professionella planet.

Fördelar
 • Du får teoretiska och praktiska genomgångar av relevanta arbetsområden.
 • Du arbetar med "business cases" från Harvard Business School för att åskådliggöra affärsproblematiken.
 • Du möter professionella lärare som är CMC-certifierade.
 • Du får ett gediget utbildningsmaterial.
 • Du upprätthåller etiska regler och förhållningssätt.
 • Du omsätter kunskaperna direkt i praktiken.
 • Du breddar din kunskap inom management.

1. Utveckling av managementkonsultrollen

Konkurrensen kräver att du kan skapa högre verkningsgrad hos kunden. Genom att kunna använda olika roller, ansatser och nya angreppssätt så skapas högre kundvärde. Yrkesrollen utvecklas starkt mot en mer avancerad konsultation som kräver nya utvecklade tjänster. För att få full effekt krävs att man kan skapa ett förtroendefullt inflytande hos kund på ett etiskt riktigt sätt.

Delmomentet ger dig:

 • Vilken ansats behövs för olika uppdrag? 
 • När använder man faktabaserat kontra lösningsfokuserat angreppsätt?
 • Hur skapas effektivt inflytande i Vd:s beslut?
 • Hur förtroende förvärvas och utvecklas. 
 • Styrning med din inre etiska kompass. 
 
2. Företagsledningens nya utmaningar

Det är av största vikt att vilja förstå och hantera hur en företagsledning handskas med komplexiteten på dynamiska marknader. I de situationerna ökar innovationstempot ständigt och det krävs nya metoder för att effektivisera organisationerna. Att kontinuerligt och varaktigt öka förädlingsvärdet i ett företag är det som avgör framgången. Hur skapas effektiva ledarskapsgrupper som utvecklar verksamheten?

Delmomentet ger dig:

 • Hur används Turn-Around Management? 
 • Hantering av snabbrörliga marknader. 
 • Effektivt innovationsklimat. 
 • Förädlingsvärdet som styrbegrepp. 
 • Ledningsgruppens potential. 
 
3. Undersökningsmetodik och retorik

Att kunna problematisera kräver relevant metodik för att göra rätt diagnos. Trenden går mot att konsulter intar en mer vetenskaplig hållning för att underbygga lösningsförslag. Många konsulter har behov att utveckla förmågan att skriva professionella rapporter och offerter för att effektivt kommunicera med intressenterna.

Delmomentet ger dig:

 • Nedbrytningsmetoder vid problematisering. 
 • Problemidentifiering. 
 • Effektiv intervjuteknik. 
 • Retorik det vill säga förmåga att kommunicera effektivt. 
 • Skriva effektfulla rapporter och offerter.
4. Bygga upp förändringskapacitet hos kund

En kritisk kompetens hos konsulten är att kunna bygga upp förändringskapacitet hos kunden. Med rätt förändringskapacitet står kunden rustad att möta svängningar i omvärlden, som driver på kraven av flexibilitet och anpassningsbarhet. Det gäller att fokusera på rätt grupp i förändringsprocesserna för att nå högsta effekt.

Delmomentet ger dig:

 • Marknadsförändringar driver kraven på snabbrörlighet.
 • Nya trender inom förändringsledning. 
 • "Nerifrån-upp"-metoden 
 • Kompetens för genomförandeförmåga 
 • Att snabbt anpassa sig.
5. Utveckla konsultens prestationsförmåga

Behovet att utveckla och leda sig själv med hjälp av avancerade tjänster och prestationsindikatorer ökar. Managementkonsultens olika kärnkompetenser kan vidareutvecklas ytterligare. Prestationsförmågan måste koordineras i relation till sitt ansvarsområde, hans/hennes enhet och affärsplan för att skapa högt förädlingsvärde och optimal verkningsgrad hos kunderna.

Delmomentet ger dig:

 • Utvecklingskraft
 • Kommersiell förmåga
 • Leveranskapacitet
 • Prestationsförmåga
 • Ledningsförmåga

08-544 715 70

För vem
För dig som vill fördjupa dig i rollen som managementkonsult. Du har under de tre senaste åren haft managementkonsulting som en betydande del av din verksamhet.

Nivå

Level 6 (enligt EU:s referensram)

Omfattning

Totalt fem dagar, kräver dessutom fem timmar i veckan i eget arbete.

Innehåll
 1. Utveckling av managementkonsultrollen 
 2. Företagsledningens nya utmaningar 
 3. Undersökningsmetodik och retorik
 4. Bygga upp förändringskapacitet hos kund
 5. Utveckla konsultens prestationsförmåga
Seminariedagar

Under planering

Plats

Danderyd (max 12 deltagare per grupp) 

 
Pris

SEK 24.700 exkl. moms