X
GO
en-USsv-SE

Specialistutbildningen är avsedd för dig som har ambitionen att utveckla specialistkompetens inom strategifrågor. Utbildningen är en intellektuellt utmaning på hög nivå. Du får en kompassriktning för hela affären och stärker din marknadsposition. 

Karriärutsikt
En internationell prognos talar om tillväxt av specialistkonsulter inom strategi med 22% fram till år 2020. Många söker personer med specialistkunskaper som kan omvandla teorier till lönsamma handlingar och skapa resultat i verksamheten. Vår internationella specialistutbildning innebär:

  • Kunskaper som professionell strategiexpert
  • Tydligare konkurrensfördelar
  • Ökad efterfrågan på dina tjänster
Mål:
  • Omfattande specifik strategikompetens
  • Ta rätt strategiska beslut utifrån omvärldsfaktorer
  • Utrustad med strategiverktyg och tekniker
Tre viktiga kurser för dig som specialist:

Strategic planning
Den här kursen belyser ett problem som verkställande direktörer ställs inför, nämligen att tolka all information och tillämpa verktyg och tekniker för att driva en organisation genom en ständigt förändrad konkurrenssituation. Det finns inga enkla svar på strategiska problem och de lösningar som erbjuds av företagsgurus. Strategisk planering handlar framför allt om att tänka på ett effektivt sätt. Att använda den strategiska processen kräver god förståelse för andra centrala discipliner.

Strategic Risk Management
Corporate Risk anses ofta motsvara finansiell risk. Detta är ett stort missförstånd eftersom finansiell risk är bara är  en del av en organisations riskprofil. Andra risker är förändringar, operativa risker och oförutsebara risker. Tillsammans kan de klassas som strategiska risker, och frågan är då hur man ska hantera risker i alla dessa dynamiska komplexiteter. Det är en enorm skillnad mellan att förstå risk och utföra riskhantering. Denna kurs ger en unik verktygslåda för alla som konfronteras med riskfrågor.

Making Strategies Work
Idag är det viktig för de flesta i organisationen att veta hur man genomför strategier i praktiken. Det råder oftast ingen brist på god strategisk planering, men kunskaperna om hur strategierna ska genomföras är mindre bra. Kursen belyser hur en praktisk och noggrann process kan ledas från konceptuella planer till konkreta åtgärder som ger resultat. Olika metoder kan också införas för att garantera att alla är med och utformar och genomför verksamhetens strategiska mål på ett effektivt sätt.

Viktiga frågor som resultatmätning, organisationsstruktur och belöningssystem utforskas också för att visa hur de påverkar genomförandet. En detaljerad undersökning av konkurrensfördelar visar hur genomförandet av strategin påverkar strategisk positionering och slutligen konkurrenskraften på lång sikt. En fördjupad fallstudie baserad på verkliga affärssituationer ger ytterligare inblick i hur man skapar strategier som fungerar i praktiken.

Du väljer när och var du vill studera, till exempel en kurs per kvartal. Vill du så kan du ta längre tid på dig. Du har tillgång till utbildningsmaterial både i bokform, e-book och elektroniskt. Du kommunicerar smidigt med fakultet via kursens hemsida. Utbildningsmaterialet är av mycket hög internationell kvalitet och på engelska. Efter varje kurs kan du ta tentamen som ger dig 10 ECTS credits.

08-544 715 70

För vem: Konsult som vill fördjupa sig i sitt kompetensområde.

Nivå: Level 7 (enligt EU:s referensram) 90 ECTS Credits

Inriktning: Internationell examen med specialistkompetens

Litteratur: Modulerna är mycket välutvecklade och du får tillgång till omfattande webbsida för respektive modul. Du har även tillgång till fakultet. 

Omfattning: Tre moduler inom vald specialisering. 

Programlängd: Tre moduler, en modul per kvartal beroende på din studietakt. 

Antagningskrav: Högskoleutbildning eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Programstart: Du kan starta när du vill. Tentamen i december och juni varje år. Vissa går även i mars och augusti årligen. Vanligtvis tar man en modul per kvartal. Skriftliga tentamina (engelska).

Pris (exkl moms): SEK 39.000 exkl moms. Tentamensavgifter tillkommer.