X
GO
en-USsv-SE

Specialistprogrammet för dig med ambitionen att utveckla en internationell specialistkompetens inom marknadskommunikation och marknadsföring. Programmet ger dig flera dimensioner av färdigheter och fördjupar din kompetens så att efterfrågan på dina tjänster ökar.

Karriärutsikt
Ur ett internationell perspektiv kommer tillväxten som specialistkonsult inom Marketing vara 10% upp till 2018. Många söker personer med specialistkunskaper inom marknadsföring som kan omvandla teorier till lönsamma handlingar och skapa resultat i verksamheten. Du får följande konkurrensfördelar:

  • Du blir en professionell marknadsexpert
  • Du urskiljer dig från dina konkurrenter
  • Du kan utveckla dina tjänster och på så sätt öka din konkurrenskraft

Mål:

  • Specialistkunskaper inom marknadsföring
  • Vetenskapliga lösningar på marknadsföringsproblem
  • Tillgång till viktiga marknadsföringsverktyg och tekniker

Tre viktiga områden för dig som specialist:

Marketing 
Kursen ger dig möjlighet att analysera och kritiskt utvärdera problem och möjligheter inom bl a digital marknadsföring för att kunna fatta rätt beslut. Att kunna positionera om ett företag eller en produkt kräver många olika insatser där också varumärkeshantering spelar en stor roll. Det kommer också att hjälpa dig att utveckla och implementera de rätta strategier inom marknadsföring som krävs.

Marketing Communications
Den här kursen sammanlänkar företagets strategi, marknadsföringen och kommunikationsstrategin inom både intern och extern kommunikation. Synsättet förutsätter att relationsmarknadsföring anses viktigt och att man ser kommunikation i samband med både transaktions- och relationsutbyten. Marknadskommunikation är en viktig komponent i affärsprocessen.

Services Marketing 
Temat för kursen är att tjänstebranscherna domineras av utvecklade ekonomier och att ett växande antal serviceorganisationer konkurrerar på den globala marknaden. Arbetar man i servicesektorn - till exempel i med handel, finans eller i den offentliga sektorn - hittar man tjänster när det gäller marknadsföring som är särskilt relevanta i planeringen och genomförandet av rätt marknadsföringsstrategi. Serviceorganisationer skiljer sig på många viktiga sätt från tillverkningsföretag, vilket kräver en tydlig strategi för att planera och genomföra marknadsföringsstrategi.


Övrigt

Du väljer när och var du vill studera, till exempel en kurs per kvartal. Vill du så kan du ta längre tid på dig. Du har tillgång till utbildningsmaterial både i bokform, e-book och elektroniskt. Du kommunicerar smidigt med fakultet via kursens hemsida. Utbildningsmaterialet är av mycket hög internationell kvalitet och på engelska. Efter varje kurs kan du ta tentamen som ger dig 10 ECTS credits.

 

08-544 715 70

För vem: Konsult som vill fördjupa sig i sitt kompetensområde.

Nivå: Level 7 (enligt EU:s referensram) 90 ECTS Credits

Inriktning: Internationell examen med specialistkompetens

Litteratur: Modulerna är mycket välutvecklade och du får tillgång till omfattande webbsida för respektive modul. Du har även tillgång till fakultet. 

Programlängd: tre moduler, normal en modul per kvartal. 

Antagningskrav: Högskoleutbildning eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Programstart: Du kan starta när du vill. Tentamen i december och juni varje år. Vissa går även i mars och augusti årligen. Vanligtvis tar man en modul per kvartal. Skriftliga tentamina (engelska).

Pris (exkl moms):
SEK 39.000 exkl moms.
Tentamensavgifter tillkommer.