X
GO
en-USsv-SE

Specialistutbildningen är avsedd för ambitiösa personer som vill utveckla sin specialistkompetens inom HR-området. Utbildningen är en intellektuell utmaning som utrustar deltagaren med alla viktiga verktyg och tekniker inom HR. Dessutom förbättrar du din övergripande roll som HR-konsult och utvecklar din ledningskompetens.


Karriärutsikt
Ur ett internationell perspektiv kommer tillväxten av specialistkonsulter inom HR att öka med 17% fram till 2016. Många söker personer med specialistkunskaper inom HR som kan omvandla teorier till lönsamma handlingar och skapa resultat i verksamheten. Du kommer nå följande konkurrensfördelar:

  • Bli en professionell marknadsexpert
  • Urskilja dig från dina konkurrenter
  • Utveckla dina tjänster och på så sätt öka din konkurrenskraft

Mål:

  • Specialistkompetens inom HR
  • Kunskaper inom HR-funktionens strategiska roll
  • Perspektiv på verktyg inom HR

Tre viktiga kurser för dig som specialist:

Human Resource Management 
Kursen Human Resource Management behandlar effektiv förvaltning och utnyttjande av mänskliga resurser i organisationer. För de flesta organisationer är mänskliga resurser deras största tillgång och ett optimalt utnyttjande är nyckeln till konkurrensfördelar i dagens allt hårdare ekonomiska klimat. Eftersom en effektiv HRM numera är avgörande för framgång ser nu många organisationer att det är ett ansvar som berör många inom personaladministrationen. Du kommer att förstå HRM ur ett strategiskt och operativt perspektiv. Strategiskt är HRM politik och verksamhet för att stödja och stärka mer allmänna affärsstrategier och mål.

Performance Management
Den här kursen behandlar ämnet verksamhetsstyrning, som är en kontinuerlig process för att identifiera, mäta och utveckla individer och team samt anpassa prestanda med de strategiska målen i organisationen. Performance Management system beskrivs som viktiga verktyg för att omvandla människors talang och motivation till en strategisk organisatorisk fördel. Dessutom diskuteras verksamhetsstyrning som en integrerad del av alla organisatoriska enheter och inte bara domänen av HR-funktionen.

Developing Effective Managers and Leaders
Den här kursen belyser bland annat att det är allmänt känt att ledarutveckling hänvisar till den process vilken individer förbättrar sina möjligheter att lära sig verka effektivt i ledande roller. Men den bestående enkelheten i definitionen är vilseledande. Varje element lockar kontroverser. Till exempel, vad ingår exakt i begreppet utveckling? Hur skiljer detta sig från ledarskapsutbildning, utbildning och lärande? Varför ska vi enbart fokusera på chefer och ledande roller? Vad menas med effektiv prestanda och hur ska detta tolkas och mätas?

Övrigt

Du väljer när och var du vill studera, till exempel en kurs per kvartal. Vill du så kan du ta längre tid på dig. Du har tillgång till utbildningsmaterial både i bokform, e-book och elektroniskt. Du kommunicerar smidigt med fakulteten via kursens hemsida. Utbildningsmaterialet är av mycket hög internationell kvalitet och på engelska. Efter varje kurs kan du ta tentamen som ger dig 10 ECTS credits.

08-544 715 70

För vem: Konsult som vill fördjupa sig i sitt kompetensområde.

Nivå: Level 7 (enligt EU:s referensram) 90 ECTS Credits

Inriktning: Internationell examen med specialistkompetens

Litteratur: Modulerna är mycket välutvecklade och du får tillgång till omfattande webbsida för respektive modul. Du har även tillgång till fakultet. 

Omfattning: Tre moduler inom vald specialisering. 

Programlängd: Tre moduler, en modul per kvartal beroende på din studietakt. 

Antagningskrav: Högskoleutbildning eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Programstart: Du kan starta när du vill. Tentamen i december och juni varje år. Vissa går även i mars och augusti årligen. Vanligtvis tar man en modul per kvartal. Skriftliga tentamina (engelska).

Pris (exkl moms): SEK 39.000 exkl moms. Tentamensavgifter tillkommer.