X
GO
en-USsv-SE

Specialistutbildningen är avsedd för dig som har ambitionen att utveckla din kompetens inom finansiell styrning och ledning. Vår utbildning är en intellektuellt utmaning på hög nivå. Du får förståelse för ett brett spektrum inom finansiella metoder och strategier samt deras tillämpning.

Karriärutsikt
Ur ett internationell perspektiv kommer tillväxten som specialistkonsult inom finanssektorn vara 41% fram till 2016. Många söker personer med specialistkunskaper inom finansiell strategi som kan omvandla teorier till lönsamma handlingar och skapa resultat i verksamheten. Du får konkurrensfördelar som:

  • Du blir en professionell finansexpert
  • Du urskilje dig från dina konkurrenter
  • Ökad efterfrågan på dina tjänster

Mål:

  • Specialistkunskaper inom finansiell styrning och ledning
  • Utveckla dig själv inom Financial Management & Planning
  • Kunskaper om betydelsefulla finansiella verktyg och tekniker

Tre viktiga kurser för dig som specialist:

Finance - Olika investeringsprojekt genererar olika kassaflöden och olika risknivåer. Det kan vara problematiskt att göra finansiella val eftersom tillgång till kapital ofta blir ett hinder. Finansiella verktyg gör det möjligt att minska en förvirrande mängd kassaflöden spridda över en mängd olika tidsperioder, och lättare jämföra bara nettonuvärden. De finansiella verktygen gör det möjligt att uppnå högre effektivitet med ekonomiska principer som skall tillämpas på rätt sätt. 

Corporate Governance - Moderna företag verkar inom ständigt nya lagar och är föremål för direkt styrning av styrelsen. Styrelsen skall också se till att lagen följs och samtidigt säkerställa att strategier för långsiktig framgång genomförs. Att göra detta framgångsrikt kan vara mycket svårt. Det är därför nödvändigt att uppnå en balans och inriktning mellan externa och interna kontroller, riskhantering och konkurrensbeteende.

Mergers and Acquisitions - Fusioner och förvärv skapar sällan aktieägarvärde. Varför? Det finns flera svar på denna. Organisationer måste vara klara över sin strategiska förmåga, men ofta inser inte de som berörs att deras förmåga inte matchar fullt ut. Det pris som betalas är ofta för högt i relation till potentiella vinster som ingår i budet. Att behandla förändringen är nödvändig för att uppnå framgångsrik integration över tid.

Övrigt

Du väljer när och var du vill studera, till exempel en kurs per kvartal. Vill du så kan du ta längre tid på dig. Du har tillgång till material både i bokform, e-book och elektroniskt. Du kommunicerar smidigt med fakultet via kursens hemsida. Utbildningsmaterialet är av mycket hög internationell kvalitet och på engelska. Efter varje kurs kan du ta tentamen som ger dig 10 ECTS credits.

 

08-544 715 70

För vem: Konsult som vill fördjupa sig i sitt kompetensområde.

Nivå: Level 7 (enligt EU:s referensram) 90 ECTS Credits

Inriktning: Internationell examen med specialistkompetens.

Litteratur: Modulerna är mycket välutvecklade och du får tillgång till en omfattande webbsida för respektive modul. Du har även tillgång till fakultet. 

Omfattning: Fem obligatoriska och fyra valbara moduler inom vald specialisering. 

Programlängd: Tre moduler, en modul per kvartal, beroende på din studietakt. 

Antagningskrav: Högskoleutbildning eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Programstart: Du kan starta när du vill. Tentamen i december och juni varje år. Vissa går även i mars och augusti årligen. Vanligtvis tar man en modul per kvartal. Skriftliga tentamina (engelska).

Pris (exkl moms): SEK 39.000  exkl moms. Tentamensavgifter tillkommer.