GO

Ledningsgruppen - en outnyttjad potential

Utveckla ledningsgruppens arbete så att högre effektivitet och största möjliga värde skapas. Ledord som utveckling, hållbarhet och etik genomsyrar utbildningen.

Hur mycket uppmärksamhet ägnar ledningsgruppen åt sig själv och vad de ska åstadkomma tillsammans? Ledningsgruppen har stor inverkan på övriga inom organisationen. Därför ingår en beteendeprofil i utbildningen som ger kunskap om individens egna styrkor.

Sammanfattningsvis gör mätningen att:

 • Du blir bättre på att samspela med andra.
 • Du spar energi till när du behöver den bäst.
 • Du gör andra bättre genom att förstå olika beteenden.
 • Du utstrålar ökad öppenhet som ger mer tillit.

En ledningsgrupp har ett tydligt uppdrag från styrelsen eller överordnad chef. De har som målsättning att ta ett gemensamt hållbart ansvar för verksamheten och skapa resultat. Ledningssystemet reglerar organisationens ramverk och ger riktlinjer.
I en ledningsgrupp ställs krav på samverkan, engagemang, god intern-kommunikation och rätt kompetens. Den kanske främsta utmaningen för en ledningsgrupp är att behålla fokus, agera hållbart och verka uthålliga över tid.

 
Mål
 • Stärka ledningsgruppen till att sätta mål och skapa samspel med den egna organisationen samt externa aktörer.
 • Utveckla ett excellent samarbete i ledningsgruppen som sprids i organisationen.
 • Förståelse för hur effektiv möteskultur skapar handlingskraft.
 
Så går det till i praktiken
I programmet arbetar vi med ett antal Case från Harvard Business School. Det handlar om verklighetsbaserade beskrivningar av situationer i företag, ett problem som skall lösas. Vägen för att nå fram till svaret, dvs analysmetoden är därför viktig. Det är deltagarnas egen aktivitet, i förberedelsen inför diskussionen och utbytet av åsikter och erfarenheter som är grunden för inlämningen - hela processen bygger på ett kritiskt förhållningssätt. 
 
 Dag 1) - Effektiv ledningsgrupp

Ledningsgruppen har flera utmaningar, bland annat att stärka tydligheten kring sitt syfte och mål. Många upplever brist på tid och uppföljning av gruppens arbete samt funderingar kring vilken kompetens som krävs för att sitta i ledningsgruppen. Ett hållbart ledarskap krävs och där ledningsgruppen är en viktig funktion.

 • Tydliggöra ledningsgruppens uppdrag och roll
 • Ledningssystemets ramverk
 • Affärsplanen visar vägen framåt
 • Högpresterande styr- & ledningsgrupper
 • Delegationsordningar för effektiv implementering
 • Kompetenskrav på deltagarna i ledningsgruppen

Dag 2) - Resultatorientering

Systematiskt hållbart arbete kräver struktur för att skapa gott resultat. IDI beteendeanalys hjälper dig förstå ditt eget samt andras beteende och ger dig stöd för bättre samspel. När ledningsgruppen blir högpresterande kan den leverera högre resultat. Positiv energi skapar positiva synergieffekter i ledningsgruppen för ökad gemenskap.

 • Tydlighet, rimlighet och ansvar skapar högre resultat
 • Samverkan och engagemang stödjer högre produktivitet
 • Helheten går före särintressen
 • Jag i ledningsgruppen kontra vi i ledningsgruppen
 • Hur kan ledningsgruppen utvecklas?
 • IDI-bedömning (beteendeanalys i tre dimensioner) Bedömning om hur vårt beteende uppfattas av andra och hur vi alla förstår varandra bättre.

 

 Dag 3) - Nya arbetsformer

Vikten av att implementera affärsplanens olika aktiviteter kräver systematik. Skapa effektiva möten så att deltagarna finner glädje och nytta att deltaga. Vikten av att ha en administrativ linje för kallelse, protokoll och uppföljning. Fatta rätt beslut kräver god kompetens om verksamheten och beslutkompetens. Därav ha förståelse för vilka ärenden som är viktiga och kräver snabb behandling. Rätt prioriteringar gör att du kan arbeta effektivare och fokusera på rätt uppgifter.

 • Strategisk ledning för operativt genomförande
 • Effektiva möten kräver rätt struktur
 • Fatta beslut under osäkerhet och risk
 • Målstyrning, indikatorer och målkonflikter
 • Metod för att prioritera rätt aktivitete

  

Rådgivning

Under utbildningen får du personlig rådgivning med konkreta tips om hur du kan gå till väga för att skapa ökad framgång i din ledningsgrupp.

08-544 715 70

För vem: 

Medlemmar i olika ledningsgrupper.

Nivå: 

Level 6 (enligt EU:s referensram)

Syfte: 
Utveckla ledningsgruppens arbete för ökad effektivitet och helhetsansvar. Rätt grund för ledningsgruppens utvecklingsarbete ger ett gott resultat.


Omfattning: 

Totalt tre dagar, fördelat på en dag förslagsvis var fjortonde dag (kl 9.00-16.00). Utöver seminariedagar, åtgår ca fyra timmar eget arbete per vecka. 

Startdatum

Efter önskemål.

Plats

Executive Center med effektiva lokaler i Danderyd och med personlig service.

Pris

SEK 18.700 plus moms per deltagare.