GO
Våra tjänster inom managementkonsulting

Vi riktar oss till ledningar som är i behov av strategisk implementering. Genom träning, utbildning och konsultinsatser skapar vi förutsättningar för att genomföra era verksamhetsplaner berättar Mikael Jensen. 


De främsta anledningarna till att anlita ExMI är att:
  • Vi stödjer kontinuerlig verksamhetsutveckling så att säkrare och lönsammare affärer skapas.
  • Vi ger situationsanpassade och faktabaserade lösningar/-modeller genom att identifiera, renodla och utveckla organisationens resultatförmåga. 

 

Kontinuerliga affärs- och ledningsutveckling kan bestå av:
  • Affärsutveckling (utveckla starkt affärsledarskap)
  • Performance Management (matcha och styra organisationen mot affärsplanens mål)
  • Utveckling av ledningsgruppen (höja verkningsgraden i gruppen)
  • Styrelseutbildning både för näringslivet och kommunala bolag

 

Personlig service

Du får effektiv personlig service och vi gör vårt yttersta för att du ska bli nöjd.

 

CMC - Certified Management Consultant

CMC-status säkerställer att managementkonsulten motsvarar en hög internationellt fastställd standard avseende yrkesskicklighet, upprätthållen kompetens och tillämpning av etik. Detta är en viktig kvalitetsstämpel som gynnar professionella konsultköpare och deras organisationer.

 

08-544 715 70