GO

Definition av yrkesrollen och erbjudandet

Mikael Jensen är certifierad managementkonsult (CMC) och VD för Executive Management Institute (ExMI). Han har 30 års erfarenhet som managementkonsult och har varit engagerad både i den nationella och internationella branschförbundet under många år.  

En professionell managementkonsult erbjuder en grupp av inbördes olika aktiviteter av immateriell art, inom ramen för ledningens ansvarsområde. Managementkonsulten strävar efter ständiga förbättringar i både processen för organisationens utveckling som för egen del samt tillämpar branschens etiska regler.

Tjänsten inriktar sig på att skapa värde eller främja förändringar genom:

  • att erbjuda råd och lösningar
  • att vidta olika specifika åtgärder
  • att producera leverabler som ger tydliga resultat

De verksamhetsspecifika råd/insatser som en professionell managemenkonsult ger inbegriper alltid ett beaktande av rekommendationens konsekvenser för organisationen i  sin helhet - inklusive sannolika konsekvenser för organisationen i relation till  branschen, marknaden och omvärlden.

 

Vilka ingår i Management? 

Sådana befattningshavare som innehar permanent övergripande ledningsansvar – eller befattningshavare som bemyndigats att påverka organisationens ledningssystem.  


 

 

08-544 715 70