X
GO

EMP fokuserar på utveckling och beslutsfattande 

 

EMP Executive Management Program handlar om att ständigt förbättra och utveckla affärsverksamheten i en tid då digitaliseringen slår igenom stort i samhället. Morgondagen öppnar för nya tjänster, affärsmodeller och produktionsmetoder men medför också risker. Digitaliseringen är en utmanande kraft som påverkar alla företag och organisationer.

Programmet är både inspirerande och lärorik och du växer i din roll som chef och ledare. Du får möjlighet att skapa din egna mentala process som driver dig fram mot målet. Samvaron under seminarier och den undervisningsfria tiden används för att bygga upp ditt kontaktnät.


Du får tillfälle att skapa goda incitament för hela organisationen genom verktyg och metoder som utbildningen ger dig. Du får helhetsgreppet inom styrning och ledarskap med effektiva metoder.

Mål
 • Belysa omvärldsförändringar och behovet av strategiska anpassningar.
 • Bredda perspektivet och öka förståelsen om beslut inom ledningsfunktionen.
 • Träna förmågan att analysera och utveckla affärerna.
 • Skapa ökad insikt om ledningens möjligheter i affärsverksamheten.
 • Utveckla gott chef- och ledarskap samt hur man driver organisationen.
 • Utveckla förmågan till nya affärsmöjligheter och utveckla projektmetod för detta.
 • Stimulera till nytänkande.
 
Utmaningar till följd av ökad digitalisering:
 • Omvärldsbevakning och influenser 
 • Krav på snabb och tydlig kommunikation 
 • Digital marknadsföring
 • Förändra sin affärsmodell
 • Modernisera IT-stöd 
 • Kompetensförsörjning
 
Delkurser
Nya ledstjärnor för ledningen
 • Utvecklingen inom management
 • Framgångsfaktorer
 • Ledningsgruppen
 • Beslutsfattande under osäkerhet
 • Beteendeanalys i tre dimensioner
Strategisk digital marknadsföring
 • Omvärldsfaktorer och förhållningssätt
 • Kundernas val inför olika beslut
 • Segmentering och positionering
 • Värdeerbjudande till kund
 • Varumärket laddas med värden
 • Sociala medier
Affärsekonomi och styrning
 • Ekonomisk analys
 • Affärsinriktade lönsamhetsbeslut
 • Budgetering 
 • Investeringsbedömning
 • Effektiv affärsstyrning
Framtida kompetensförsörjning
 • Förstå rekryteringsprocessen
 • Srategisk HR-plan 
 • Uppfylla organisationens mål
 • Individuell utveckling 
 • Lagar och förordningar
Digitaliseringens kraft
 • Digitala affärsmönster
 • Innovationsprocesser
 • Affärsinnovationer
 • Dominant design
 • Effektivare produktion
Implementering av strategier
 • Omvärldsfaktorer
 • Branschens förutsättningar
 • Konkurrenskraft
 • Val av strategi
 • Resurser
 • Implementeringen


 

Harvard Business Case
I programmet arbetar vi med material från Harvard Business School. Vår effektiva pedagogik i rogrammet gör att du snabbt lär dig relevanta kunskaper om hur företag ska ledas och utvecklas. Under seminarierna deltar du i föreläsningar, diskussioner och löser “case”. Harvard är känd bl a för sin inlärningsmetod genom dessa praktikfall. Det handlar om verklighetsbaserade situationer i företag där uppgifter skall lösas. 

 

 

 

 

 

 

 

08-544 715 70

För vem
Intensiv utbildning  för dig som är beslutsfattare i ledande ställning eller på väg in i en.
 
Syfte
Utveckla kunskaper inom ledningsfunktionen som kan omsättas på ett effektivt sätt samt nyttofördelar i ledarskapet.
 
Omfattning
Programmet består av 12 dagar, uppdelat på två dagar per månad. För att bli examinerad krävs dels 80% närvaro, dels godkända teori- och projektarbeten.
 
Lärare
Mycket välmeriterade lärare som både har erfarenheter från ledande ställning och akademisk nivå.
 
Startdatum
Efter önskemål.
Fredagar kl 9.00-16.00 (varannan vecka)
 
Plats
Executive Center med effektiva lokaler i Danderyd och med personlig service.
Ledningsgrupps format med 7 stycken +/- 2 deltagare per grupp
 
Pris
SEK 78.500 exkl moms.
 
Nivå
Level 6 (enligt EU referensram) Efter avslutat program erhåller du Diploma Mastering Management.