Företagsanpassad chefsutbildning
GO

 

Anpassade program för din verksamhet

Våra skräddarsydda program erbjuds till grupper av medarbetare inom ditt företag. Ett skräddarsytt program är ett effektivt sätt att samordna chefer mot gemensamma mål. Vi erbjuder program som anpassas efter era önskemål.

Fördelar med ett företagsinternt program är många, till exempel:

  • Deltagande chefer diskuterar problemställningar och kan arbeta fram en gemensam lösning.
  • Chefer lär känna andra chefer i organisationen och får bättre förståelse för deras situation.
  • Med dagens turbulenta marknad och krav på anpassning krävs att företaget ständigt utvecklas kompetensmässigt och socialt.
  • Programmen kan fungera som en kompetensprocess som löper parallellt med företagets övriga utveckling.

 

Exempel på program
Utveckla Ledningsgruppen

Vi vet idag att många ledningsgrupper vill effektivisera möten och få hjälp med strategiska frågor och dess implementering. Vi utvecklar ert arbetssätt och skapar större effektivitet i gruppen. Områden som berörs är att skapa ökad förståelse för ledningsgruppens uppdrag och roll,  etiska riktlinjer,  hur hanteras beslutsfattande under osäkerhet och hur skapar man högpresterande ledningsgrupper.

 

Executive program

Programmet syftar främst till att utveckla chefers kompetens genom att löpande träna dem i att lösa olika "business cases" i integration med teoribildning och seminarier. Casen kan vara fiktiva eller hämtade direkt från er verksamhet. Programmet täcker innehållsmässigt det breda spektrum av frågor som du som chef dagligen arbetar med samt utvecklar gott chef- och ledarskap och hur man driver organisation mot rätt resultat.

 

Exempel på olika ämnesområden
  1. Management och organisation  
  2. Affärsekonomi och styrning  
  3. Projektledning och lönsamhet  
  4. Strategisk marknadsföring  
  5. Organisationens styrning och prestationer
  6. Strategisk planering och implementering. 

08-544 715 70

För vem: För företag och ledning anpassat efter behov och önskemål.

Omfattning: Anpassas efter kundens önskemål.

Exempel på program:
Konsultprogram
Executive program
Ekonomi
Ledarsutveckling
Certifieringar