GO

VD-utbildning med löpande rådgivning

Utbildningen är till för dig som vill utvecklas som professionell VD i ägarledda företag. Du har baskunskaper för att driva affärsverksamhet och vill utvecklas i rollen och skapa högt förtroende hos kunder. Målsättningen är att driva ett framgångsrikt bolag. Utbildning är både inspirerande och värdeskapande samt gör att du växer i din roll som ledare. VD-rollen innebär ett stort juridiskt ansvar, men när du väl tagit rollen öppnar sig många möjligheter för att leda ditt företag mer framgångsrikt.

 

Mål
 • Kunskap om VD-rollen och dess ansvar.
 • Ökad kunskap om strategier och dess genomförande.
 • Utveckla ett engagerat chef- och ledarskap.
 • Ökad kontroll över ekonomin och verksamhetsstyrning.
 • Leda framtidens ledningsgrupp med framgång.

 

Så går det till i praktiken

Parallellt med seminarier/Online möten arbetar du med eget företag, där du jobbar fram förbättringsförslag inom olika områden. Du skriver affärsrapporter om hur konkreta problem ska lösas.


Fördelar
 • Du får individuell rådgivning kopplat till företaget.
 • Du stärker din position genom ökade kunskaper.
 • Du tränas i förmågan att analysera och lösa företagsproblem.
 • Du omsätter kunskaper direkt i praktiken för ökad lönsamhet.
 • Du breddar rejält din kunskap inom management som driver din karriär.

 

Rådgivning

Under utbildningen får du konkreta råd om hur du kan gå till väga för att skapa ökad framgång i ditt företag. Varje avsnitt innehåller teori och praktik.


Seminarier alternativt Online

Utbildningen genomförs via fysiska möten i Danderyd eller online via Skype/Teams. En stor fördel är friheten att studera när det passar dig. Dessutom spar du både tid och resekostnader. Start och genomförande sker efter din kalender, dvs du får ett mycket flexibelt upplägg.

 

Programinnehåll

Insikt i VD-rollen
 • VD:s formella krav och plikter.
 • Rollfördelning VD och styrelse.
 • Beredning av styrelseärenden.
 • Styr- och ledningssystem.
 • Ta beslut under osäkerhet.
 • Effektiv kommunikation.
 • Personlighetsbedömning IDI.
   
Strategi och genomförande
 • Omvärldens påverkan av verksamheten.
 • Differentiering för ökad lönsamhet.
 • Strategiska kartor för styrning och ledning.
 • Systematik för effektivitet.
   
Engagerat chef- och ledarskap
 • Företagsledare med anpassningsförmåga.
 • Transformativt ledarskap.
 • Medarbetarnas motivationsfaktorer.
 • Individuella prestationsmätningar.
 • Lösningsorienterat flöde.
   
Kontroll över ekonomin
 • Företagsekonomisk analys och åtgärder.
 • Ekonomistyrning.
 • Affärsekonomisk riskbedömning.
 • Investeringsbedömning.
 • Lönsamhetsstyrning.
   
Framtidens ledningsgrupp
 • Ledningsgruppens uppdrag.
 • Delegation för effektiv implementering.
 • Affärsplanen som vägvisare.
 • Kompetenskrav i ledningsgruppen.
 • Högpresterande styr- och ledningsgrupper

 

ExMI Business Case

I programmet arbetar du med ditt egna företags utmaningar alternativt s k business case. Vår pedagogik gör att du snabbt lär dig relevanta kunskaper om hur företag ska ledas och utvecklas. 
Under sessionerna sker föreläsning och diskussion kring verksamheten. Vi är kända för vår inlärningsmetod genom dessa praktikfall. Det handlar om verklighetsbaserade situationer i företag där uppgifter skall lösas.

Praktikfallen tar upp bland annat:

 • Hur din roll mot styrelse och ledningsgrupp effektiviseras.
 • Hur du strategiskt anpassar bolaget till digitalisering.
 • Hur du vinner personalens förtroende i förändringsprocesser.
 • Hur styrning mot högre lönsamhet sker med indikatorer och nyckeltal

 

IDI Beteendeanalys i tre dimensioner 

Redan dag ett startar vi en beteendeanalys kallad IDI (Interpersonal Dynamics Inventory). Genom uppväxtmiljö, fostran och personliga erfarenheter utvecklar varje människa ett speciellt vanemönster. Detta mönster eller denna beteendestil går att observera och generalisera. Instrumentet IDI mäter det intryck en person gör på andra i sin omgivning. Resultatet blir en beskrivning hur en persons beteende upplevs av omvärlden.

08-544 715 70

För vem

För dig som VD, vice VD, alternativt i ledande ställning och på väg in i en VD-roll i ett ägarlett mindre/medelstort företag.


Syfte

Utbildningen ger dig verktyg för att lyckas i VD-rollen samt skapa gott resultat för företaget
 

Omfattning: 

Programmet omfattar 10 sessioner (tre timmar/möte). Du genomför utbildningen med lärarledd  handledning via fysiska möten alternativt online. Varje session är tre timmar. Kräver dessutom ca fem timmar per vecka i eget arbete. Utbildningen kan genomföras  individuellt eller i mindre grupper.

 
Start

Löpande start efter din kalender.

 

Pris: 

Programavgift SEK 39.400 exkl. moms.

 

Lärare & managementkonsult

Lärare & managementkonsult Mikael Jensen, VD Executive Management Institute (1996) och
Certified Management Consultant (CMC). Sedan 1986 har Mikael verkat som managementkonsult åt företagsledningar med fokus på ledning, ekonomi och styrning. Mikael har en mycket bred kompetensprofil och håller både MBA-föreläsningar och genomför individuella konsultationer för personer i
ledande positioner.