X
GO

Skapa högpresterande organisationer

Vad kännetecknar högpresterande team och vilka är framgångsnycklarna? En viktig framgångsfaktor är att ständigt arbeta med utveckling av sina medarbetare och organisationen. Chefer måste lära sig bättre att förstå hur man kan utveckla organisationsbeteende för att nå ökad lönsamhet.

All förändring startar med oss själva och genom en förståelse av helheten. Organisationer som satsar på utveckling av sina medarbetare har nöjdare kunder och blir mer attraktiva som arbetsgivare. Kursen Organisational Behaviour ger dig en bättre verktygslåda och djupare kunskap för att lyckas skapa högpresterande och välmående företag med effektiva team. Du får en bättre förståelse för hur och varför människor uppträder i organisationer och den påverkan organisationer har på människors beteende.

Organisationens effektvitet beror på arbetskraftens motivation och beteende. För att dra nytta av medarbetarnas kapacitet vid förändringar måste det finnas lämpliga incitament, utveckling av effektiva team, en attraktiv arbetsmiljö och att kunna hantera dynamiken. Genom at förstå principerna om organisatoriskt beteende förvärvar du en djupare kunskap om hur du relaterar till andra medlemmar i organisationen.


Hela kursen baseras på det senaste inom området samt att det balanserar effektivt mellan teori och praktik. Du kommer garanterat ha stor nytta av dessa kunskaper som speglar ett brett perspektiv på organisationen.

När produktonen blir mer komplex och marknaderna mer dynamiska måste organisatonen ständigt anpassas till nya förhållanden. Förändringsledning är en viktig egenskap som chefer och medarbetare måste utveckla. 

Programmet har som främsta syfte att skapa fördjupad insikt i olika affärsmässiga ledningssituationer och hur man som ledare hanterar dessa på ett rationellt sätt. Insikt skapar engagemang och förutsättningar för personlig utveckling i den egna arbetssituationen.
 

Fördelar

 • Du deltar i seminarier (Danderyd) och kan vid behov ta tentan på olika orter i världen.
 • Du får ett internationellt certifikat från ett av världens ledande universitet.
 • Du får gedigen och omfattande kurslitteratur samt och som e-book (för iPad) via utbildningens kurssida.  
 • Du omsätter kunskapen direkt i praktiken.
 • Du får akademiska poäng (10 ECTS credits) och fördel för vidare internationella studier (MBA, MSc och DBA).

 

Innehåll från textboken:

 • Basics of organisational behaviour related to management
 • Stress and well-being at work
 • Contemporary theories of motivation
 • Organisational control and reward systems
 • Job design and employee reactions to work
 • Workgroup dynamics and group-based problem solving
 • Influence processes in organisations: power, politics, leadership
 • Organisational design and new service-driven organisations
 • Managing transitions: organisational culture and change

08-544 715 70

För vem: 

Chef eller nyckelperson.

Nivå: 

Organisational Behaviour ingår som en delkurs på MBA-utbildningen som du läser separat. Level 7 (enligt EU:s referensram) 

Programstart:

Den 27 augusti 2019

Omfattning: 

Fem seminariedagar. Den 27 augusti , 24 september, 23 oktober, 20 november och 10 december.

Antagningskrav: 

Kandidatexamen eller motsvarande. Goda kunskaper i engelska.

Lärare: 
 • Pontus Wadström, doktorand inom strategi och förändring vid KTH samt civilekonom.
 • Mikael Jensen, VD för ExMI och lärare vid MBA program. 
 • Per Bång, managementkonsult med stor erfarenhet som handledare vid beteendebedömningar. 
Pris (exkl moms): 

SEK 34.300.